Systém ASD - úvod do problematiky

ASD (Aspiration smoke detection) je systém aktívnej detekcie požiaru pre efektívnu prevenciu pred vznikom požiaru. Pozostáva z jednej alebo viacerých nezávislých vzorkovacích potrubných vetiev.

Autor: Štefan Lastovka
 

Na každej vetve je jeden alebo viacero otvorov cez ktoré je nasávaný vzduch z monitorovaného prostredia do detekčnej komory. Podľa typu zariadenia je v detekčnej komore vzduch vyhodnocovaný optickým, laserovým alebo LED detektorom. Nasávanie vzduchu z monitorovaného priestoru je pomocou zabudovaného ventilátoru.

Skorá detekcia požiaru je dosiahnutá tým, že systém je navrhnutý ako aktívny. Štandardný bodový detektor, ktorý býva inštalovaný zväčša na strope vyhlási požiar v prípade normou stanovenej hodnoty zadymenia alebo dosiahnutej teploty. ASD môže vyhlásiť poplach ďaleko skôr lebo vzduch je nasávaný z prostredia a dopravený pomocou potrubia do detekčnej komory so špeciálne vysoko citlivým detektorom. Toto umožňuje detekciu požiaru v takom skorom štádiu keď nie sú viditeľné dymové častice.

Skorá detekcia požiaru je ideálna pri ochrane priestorov a zariadení s vysokou hodnotou aby bola možná intervencia v čo najkratšom čase a minimalizovali sa škody.

Takáto aplikácia umožňuje aj detekciu v priestoroch kde by nebolo možné monitorovať vznik požiaru bežnými detektormi ako sú napr. vysoké haly, priestory s nízkymi teplotami - mraziarne, v prípade požiadaviek na skorú detekciu požiaru ako sú dátové centrá káblové kanály, priestory s nízkou svetlou výškou bez prúdenia vzduchu - zdvojené podlahy a stropy, priestory s vysokým napätím, historické budovy atď.

Najznámejšie systémy sú od výrobcov Xtralis - VESDA, Wagner - Titanus a Securiton - SecuriRAS ASD. Všetci uvedení výrobcovia majú v rámci svojich riešení v ponuke širokú škálu príslušenstva.


Ako si najlepšie vybrať? Jednoduchá otázka s obtiažnou odpoveďou. Vzhľadom na to, že ASD sú určené pre špeciálne aplikácie nie je dôležitý len výber technológie ale aj dodávateľa.

Mali by ste zvážiť akú skorú detekciu požiaru vzhľadom na podmienky prostredia naozaj potrebujete. Veľa ľudí podľahlo marketingu čo najskoršej detekcie požiaru. Je to naozaj krásny argument ale v praxi v záujme predchádzania falošných poplachov je zväčša nastavená iná detekčná hranica a klient zaplatí za skorú detekciu, ktorú v praxi nevyužije. Toto je najčastejšie používaný argument pri ASD s laserovými detektormi hoci pri viac ako 98% aplikáciách nemôžete mať nastavenú takúto citlivosť vzhľadom na prostredie v ktorom je systém inštalovaný.

Ďalším dôležitým aspektom sú životnosti častí systémov. Preverte si aké sú životnosti detektorov a ventilátorov a ich cenové hladiny. Uvedomte si, že systém budete prevádzkovať dlhodobo. Pri laserových systémoch je cena nového detektora najväčšou časťou ceny ASD. Pri lacných ASD systémoch sú krátke životnosti ventilátorov čo sa prejavuje v prevádzkových nákladoch a spoľahlivosti systému.

Dodávateľ a jeho skúsenosti v oblasti inštalácie ASD. Nepodľahnite len výberu najlacnejšieho dodávateľa a v prvom rade si preverte jeho skúsenosti s inštaláciami a servisom takýchto systémov. Pri špeciálnejších aplikáciách je nutné systém dolaďovať podľa podmienok, ktoré sa v niektorých aplikáciách nedajú v projekčnej fáze odhadnúť. V prípade neskúseného dodávateľa sa stretnete s argumentmi, že postupoval v zmysle projektu a nech to vyrieši projektant a iné výhovorky. V inom prípade môžete byť žiadaný o platbu za každú modifikáciu systému a konečná cena bude úplne iná.

Ak ste si nie istý vhodným dodávateľom alebo aplikáciu systému nebojte sa požiadať možného dodávateľa o reálny test vo Vašej aplikácii. Veľa „odborníkov" sa pri takejto požiadavke viac neukáže.

Jedna z najväčších aplikácií ASD systémov je na ochranu najdôležitejšieho pútnického miesta Islamu v Mekke. V rámci investície 80 miliárd USD pre pútnické miesto s kapacitou 700.000 až 1,7 mil. pútnikov je inštalovaných 650 systémov ASD535 od švajčiarskeho výrobcu Securiton.

Link na video produktu ASD535

http://www.youtube.com/watch?v=FT1jqwa4X6Y&list=PLDBBF8095A2EF8663

Partneri

assa_abloy.png

axis.png

hid.png

securilas.png

         FBI_zeleny-p4.png