Nad čím by ste sa mali zamyslieť pri bezpečnostnom systéme?


Zopár bodov, ktoré stoja za zamyslenie a často sú podceňované, čo sa nie vždy vyplatí

Autor: Štefan Lastovka
 
 • Systém musí dodávať fyzická alebo právnická osoba s platnou licenciou na prevádzkovanie technickej služby.
 • Systém by mal vyhovovať poistným podmienkam.
 • Systém by mal byť v súlade s požiadavkami noriem pre bezpečnostné systémy EN 50 13x.
 • Ako bude systém fungovať a aké benefity poskytne. Veľmi často užívateľ nechá návrh systému vrátane konfigurácie na projektanta, resp. na dodávateľa. Aktívnou komunikáciou pri návrhu systému je možné dostať systém, aký naozaj bude vyhovovať požiadavkám aplikácie. Potom sa dá vyhnúť situáciám, keď sa užívateľ musí prispôsobovať systému a nie aby mu systém slúžil. (Výnimka je len pri high security aplikáciách kde sú dané podmienky, ktorým sa musia všetci prispôsobiť.)
 • Systém sa buduje na dlhšie obdobie. Z tohto dôvodu je dobré si vybrať taký systém, ktorý je možné flexibilne upravovať a rozširovať v budúcnosti. Pri návrhu sa uvažuje s predpokladanou prevádzkou ale realita sa môže meniť a preto je lepšie byť pripravený.
 • Pri úvodnom rokovaní s možným dodávateľom odhadnite jeho schopnosti. Skúsený dodávateľ sa informuje akým spôsobom plánujete systém využívať a podľa toho Vám ponúkne rôzne možnosti výberu zabezpečenia s rôznymi režimami, vrátane vysvetlenia ich funkcionalít, výhod a obmedzení, možností modifikácie a modernizácie v budúcnosti ...
 • Systém chráni dôležitý život, zdravie, majetok a informácie. Stanovte si správne priority v závislosti od aplikácie - iné priority sú pri rezidenčných objektoch a iné pri komerčných a priemyselných aplikáciách.
 • Systém potrebuje pravidelnú údržbu. To znamená, že dodávateľ bude pravidelne vstupovať do citlivých priestorov či už do obývačky a spálne alebo do trezoru a kancelárie riaditeľa, serverovne atď. Povolíte vstup do takého priestoru hocikomu? Z tohto dôvodu je vhodné správne rozhodnutie na začiatku procesu.
 • Dostupnosť a profesionalita servisu. Pri aplikáciách v rezidenčných objektoch často inštalujú bezpečnostné systémy dodávatelia elektro časti. Niekedy to vykonajú sami alebo v spolupráci s inou firmou. V prípade problému na systéme prídu, až keď majú cestu okolo. Niekomu to stačí ale potom je otázne či potrebuje bezpečnostný systém.
 • Veľa systémov sa nepoužíva z dôvodu komplikovaného ovládania, nevyhovujúceho návrhu alebo z dôvodu pohodlnosti. V praxi je bežné, že systémy chcú užívatelia použiť pred dovolenkou a až vtedy sa začnú zamýšľať nad opravou, hoci porucha je dlhodobá. Takéto skúsenosti sú nielen z rezidenčných aplikácií. V takom prípade môže byť oprava náročnejšia v dôsledku vyvolania následných vád.
 • Nepodceňujete pravidelnú údržbu.
 • Žiadajte reporty zo systému, ktoré informujú o stave systému, osobách s prideleným oprávnením na ovládanie systému, poruchách systému, vypnutých prvkoch atď.

Partneri

assa_abloy.png

axis.png

hid.png

securilas.png

         FBI_zeleny-p4.png