Optex ACAP

Optec ACAP t.png Presná detekcia bez falošných poplachov je kľúčová pre stabilný bezpečnostný systém.

Autor: Štefan Lastovka
 

Toto platí špeciálne pre detekciu vo vonkajšom prostredí, na ktorú vplýva celý rad faktorov, ako sú svetelné a poveternostné podmienky, ktoré treba zohľadniť pri návrhu systému.

Každá technológia má svoje silné a slabé stránky

Detekcia založená na videu je viac náchylná na vplyvy meniacich sa svetelných podmienok. Falošné poplachy spôsobuje aj hmyz lezúci po skle pred objektívom. Detektory využívajúce senzory teploty môžu byť ovplyvnené zvieratami, hmlou a dažďom, ktoré redukujú ich citlivosť. Laserová technológia bude detekovať objekty, ktoré spĺňajú vopred stanovené kritériá veľkosti v akýchkoľvek svetelných alebo poveternostných podmienok, ale nie všetky nástroje na videoanalýzu dokážu správne vyhodnotiť a klasifikovať objekt v zornom poli kamery.

Z tohto dôvodu je v profesionálnych systémoch používaná kombinácia dvoch detekčných technológií: analýza obrazu a fyzické detektory pre vonkajšie použitie, týmto sa dosahu dvojité potvrdenie udalosti nazývané aj „Double Knock". Použitie „Double Knock" znižuje riziko falošných poplachov a robí bezpečnostný systém oveľa spoľahlivejším.

OPTEX a Axis Communications sa spojili pre vytvorenie unikátneho „Double Knock" systému. Toto riešenie sa nazýva OPTEX ACAP (Axis Camera Application Platform) Plug-in, ktorý v prepája poplachový výstup s fyzického detektoru Optex s video detekciou pohybu kamery Axis na potvrdenie poplachu.


Partneri

assa_abloy.png

axis.png

hid.png

securilas.png

         FBI_zeleny-p4.png