Prečo je ASD tá najlepšia voľba pre skorú detekciu požiaru?

ASD-t.png  Securiton AG skompletizoval rodinu nasávacích systémov.

Autor: Štefan Lastovka
 

Uvedením nových systémov skorej detekcie požiaru od švajčiarskeho výrobcu Securiton je možné jednotnou technológiou pokryť všetky prostredia bez ohľadu na to či ide o ťažké prostredie alebo architektonický dojem.

ASD od Securiton je možné inštalovať v:

 • historických objektoch a skrytú montáž
 • v architektonicky náročných objektoch, kde by bodový detektor narúšal dojem
 • dátových centrách pre skorú detekciu požiaru
 • väznice
 • archívy
 • haly na spracovanie odpadu
 • výťahové šachty
 • výrobných halách
 • prašnom prostredí
 • výbušnom prostredí
 • vlhkom prostredí
 • káblových kanáloch
 • prostredí s nízkymi teplotami do -30°C
 • agresívnom prostredí
 • ako aj v iných náročných prostrediach

ASD od Securitonu je možné aplikovať špecialistami pre náročné prostredia s využitím špeciálneho programovacie softvéru, ktorý zároveň vypočíta detekčné hodnoty podľa konkrétnej aplikácie ale aj dodávateľmi s minimom skúseností - ASD531.

Pozrime sa v skratke na na celú rodinku od najmenšieho po najväčší systém.

ASD531

je systém pre najmenšie aplikácie s najjednodušou inštaláciou, ktorú zvládne aj človek s minimom skúseností. Programovanie systému môže byť pomocou špeciálneho softvéru ale len pomocou dvoch prepínačov. Na jednom sa nastaví požadovaná citlivosť a na druhom počet nasávacích otvorov. Žiaden počítač ani softvérové vybavenie nie je potrebné. S týmto malým bračekom môžete zabezpečiť priestor o veľkosti 120ms maximálnou dĺžkou nasávacie potrubia 75m.

ASD532

je stredný súrodenec pre väčšie aplikácie, kde na návrh a programovanie je potrebný špecializovaný softvér aby systém preukázateľne spĺňal požiadavky normy EN 54-20. Pomocou ASD 532 je možné montorovať priestor až o veľkosti 1280m2 s maximálnou dĺžkou nasávacieho potrubia 120m. Zmeny konfigurácie jednotiek je možné vykonávať priamo z ústredne SecuriFire od Securiton.

ASD535

je najstarší produkt tejto série, ktorý je možné inštalovať aj v priestoroch s nízkymi teplotami do -30°C ako aj vo výbušnom prostredí. Pomocou ASD535 je možné monitorovať priestor až o výmere 5.760m2 s dĺžkou potrubia do 2x 400m.

Ventilátory

Pri výbere nasávacieho systému je často prehliadaný dôležitý element systému - ventilátor. Vo všetkých ASD od Securiton sú použité kvalitné ventilátory s naozaj dlhou životnosťou. Predpokladaná životnosť ventilátora pre ASD531 a ASD532 je 80.000 prevádzkových hodín a pre ASD535 je to vzhľadom na vysoký výkon ventilátora o trochu menej "len" 65.000 hodín. Výmena ventilátoru znamená zaujímavú čiastku s celkovej ceny zariadenia preto sa pri výbere systému nezabudnite opýtať dodávateľa na životnosť a cenu jeho výmeny. Potom možno urobíte iné rozhodnutie. Z dôvodu vysokej spoľahlivosti a dlhej životnosti zariadení zaznamenáva Securiton najväčšie nárasty v segmente nasávacích systémov.

Ale dosť už všeobecností pozrite si video, kde sú predstavené všetky tri ASD od Securiton.

Ak Vás produkt zaujal kontaktujte lokálneho dodávateľa ASD s dlhoročnými skúsenosťami - viac ako 20 rokov so stovkami inštalácií v rôznych prostrediach spoločnosť SecuriLas


Partneri

assa_abloy.png

axis.png

hid.png

securilas.png

         FBI_zeleny-p4.png