Kade chodia zlodeji do domu?

pacidla dvere - t.jpg Najčastejšie cesty vlamačov a ako sa proti nim brániť.

Autor: Štefan Lastovka
 

Vchodové dvere, okná na prízemí a zadné dvere na terasu sú najčastejšie používané vlamačmi pri vstupe do objektov. Nemyslím, že táto informácia je pre niekoho prekvapujúca. Ale nie sú to jediné vchody používané vlamačmi do domu.

Pozrime sa aké cesty do našich domov najčastejšie vlamači používajú, a aké prostriedky proti vlamačom môžeme použiť.

vlamania do domu stat.jpg


Vchodové dvere

Prečo sú vchodové dvere používané najčastejšie?

Vzhľadom na to, že do rodinného domu je veľa možností násilného vstupu a kvalitné mechanické zabezpečenie všetkých vstupov predstavuje nezanedbateľné náklady, je zavedené celkové riečenie iba výnimočne. Vo veľa prípadoch sa začnú robiť kompromisy s cieľom znížiť náklady v duchu: "toto zabezpečím a toto nie", alebo "keď to nemám robiť poriadne, tak to nebudem robiť vôbec". Zlodeji poznajú našu mentalitu a zvyky, a preto nemajú dôvod tieto nedostatky nevyužiť. Veľa krát stačí na vchodové dvere lepšie zatlačiť, alebo je môžné ich jednoducho vykopnúť. Pri starších domoch nie je potrebné vyvíjať výnimočné množstvo energie. Netreba zabúdať na to, že v dnešnej dobe, keď sa neustále ponáhľame, nie je zriedkavé, že pri odchode zabudneme zamknúť vchodové dvere. Komu sa to ešte nestalo? Takže niekedy stačí len skúsiť kľučku, a ak má šťastie, tak je vnútri bez námahy.

Ako sa brániť?

Existuje viacero možností; najlepšie je ich vhodne kombinovať podľa situácie v konkrétnom objekte. Prvá z možností je mechanická zábrana s použitím bezpečnostných dverí, ktoré zabránia ľahkému prechodu narušiteľa. Ďalšia možnosť je inštalácia bezpečnostného systému s magnetickým kontaktom, ktorý monitoruje stav dverí. Pri otvorení dverí neoprávnenou osobou spúšťa poplach buď s oneskorením alebo okamžite, v závislosti od nastavení systému. Zaujímavou doplnkovou ochrannou možnosťou je použitie IP videovrátnika s mobilnou aplikáciou, ktorá Vám umožní komunikáciu aj keď nie ste doma. Vlamači, ktorí používajú prioritne na vstup vchodové dvere zväčša zazvonia. Ak im odpoviete či už z dovolenky alebo z práce, tak ich zneistíte, lebo nebudú vedieť či je niekto doma a pôjdu skúsiť šťastie k susedom.

Okná na prízemí

Prečo zlodeji používajú okná na prízemí?

Veľa ľudí nezabúda zamykať dvere, ale v letných mesiacoch sa stáva, že majitelia pozabudnú zavrieť všetky okná na prízemí, a takto pozývajú zlodejov na návštevu. Okná bývajú zväčša menej odolné voči násilnému otvoreniu a šikovnému vlamačovi, ktorý vie kde sú uzamykacie body na oknách stačí niekoľko sekúnd práce so skrutkovačom alebo páčidlom a je vnútri rýchlejšie - a hlavne tichšie - ako keby potreboval rozbiť sklo. V praxi je rozbitie skla na ústupe kvôli hluku a možnosti poranenia. Pri poranení páchateľ zanechá na mieste činu jednoznačnú stopu v podobe svojej DNA, takže trochu inteligentnejší sa tomuto spôsobu radšej vyhnú.

Ako sa brániť?

Ochrana okien vyžaduje komplexnejšie zhodnotenie problematiky. V závislosti od charakteru objektu je vhodná kombinácia mechanického a elektronického zabezpečenia, ktoré ale treba používať. V praxi sa stretávame s tým, že majiteľ investuje nemalé čiastky do zabezpečenia okien, ale keď nevyužíva ich ochranné prvky, tak je to zbytočné plytvanie. Okná možno mechanicky zabezpečiť viacerými spôsobmi; neexistuje univerzálne zabezpečenie, ktoré by bolo vhodné na všetky typy okien.

Tu je prehľad najčastejšie používaných ochranných prostriedkov na okná na prízemí:

  • Bezpečnostné okenice alebo rolety
  • Bezpečnostné fólie na sklo
  • Bezpečnostné kovanie
  • Uzamykateľné kľučky na okná
  • Bezpečnostný systém monitorujúci stav otvorenia a zatvorenia okna pomocou špeciálnych okenných kontaktov a detektory rozbitia skla

Dvere na terasu alebo do záhrady

Prečo?

Dvere na terasu alebo do záhrady sú pre vlamačov veľmi obľúbeným vstupom do objektu. Sú ľahšie prekonateľné ako vchodové dvere; kombinujú slabiny dverí a okien. Ďalšou nezanedbateľnou vlastnosťou ktorá pridáva ich popularite je to, že sú zväčša z opačnej strany domu a poskytujú tak vlamačovi väčšie súkromie pri práci. Z hľadiska ľudského faktoru tu platí to isté čo pri vchodových dverách a oknách.

Ako sa chrániť?

Vzhľadom na to, že tieto dvere majú zväčša mnoho spoločných prvkov s oknami, tak podľa charakteru dvier treba aplikovať ochranné bezpečnostné prvky používané pre vchodové dvere a okná. Doplnkom ochrany v nočných hodinách môže byť inštalácia vonkajšieho osvetlenia inicializovaná pohybom. Vzhľadom na susedské vzťahy by mala byť aplikovaná s citom aby nerušila susedov.

Garážová brána

Prečo garážová brána?

Málokto sa zamýšľa nad tým, do akej miery má pod vlastnou kontrolou ovládanie garážových dverí. Viete koľko ovládačov dokáže otvoriť vaše dvere do garáže? Počas výstavby diaľkové ovládače nekontrolovane kolujú po profesiách. Urobiť klon diaľkového ovládača je otázkou niekoľkých sekúnd. Z garáže vedie zväčša vchod priamo do domu. Nie všetci majú medzi garážou a domom namontované bezpečnostné dvere. Aj v prípadoch keď sú medzi domom a garážou bezpečnostné dvere, je dôležité úprimne sa zamyslieť ako často bývajú ponechné otvorené alebo nezamknuté.

Ako sa chrániť?

Je dôležité mať medzi domom a garážou inštalované bezpečnostné dvere, aj keď sa jedná o vnútorný prechod. Tieto dvere treba zamykať, aby plnili svoju funkciu. Taktiež treba mať pod kontrolu pohyb diaľkových ovládačov a zmeniť kódovanie komunikácie po ukončení stavby.

Inštalácia bezpečnostného systému so samostatne ovládanou časťou pre garáž je vhodným doplnením ochrany. Takto si môžete zapnúť ochranu priestoru garáže aj v čase keď ste doma, napr. v noci.

Skladové priestory a neuzamknuté bočné vchody

Prečo?

Pri členitejších objektoch je obvyklé väčšie množstvo vstupov do domu. Bežne sa stáva, že sa na niektorý pozabudne a ostane otvorený alebo neuzamknutý.

Vhodnou korisťou sú aj prístavby alebo časti domu bez priameho vstupu do domu, ako sú napríklad dielne, pivnice, hobby miestnosti, atď., kde sa nachádzajú zaujímavé predmety, ktoré je ľahké speňažiť. Takýto typ tzv. pomocných priestorov býva ponechávaný slabo alebo vôbec nezabezpečený. Zo začiatku sa tu nenachádzajú drahšie predmety, ale časom ako sa ľudia zabývajú v takýchto priestoroch pribúdajú drahšie kusy náradia, bicykle a iné predmety záujmu.

Ako sa chrániť?

Veľmi jednoducho: aplikáciou prostriedkov mechanickej ochrany (na dvere a okná) alebo rozšírením elektronického bezpečnostného systému aj na tieto priestory. Najlepšia je kombinácia oboch.

Pivničné okná

Prečo pivničné okná?

Veľakrát sa pozabudne na to, že aj pivničné okná môžu byť dostatočne veľké na to, aby sa cez ne dostal páchateľ dnu - hlavne ak ide o malých páchateľov zo sociálne slabších skupín. Dospelý človek nemusí mať dostatok priestoru na vlezenie dnu, ale dieťaťu to môže postačovať.

Ako sa chrániť?

Mechanická zábrana v podobe vonkajších mreží je veľmi populárnym opatrením. V prípade ak mreža narúša estetiku objektu je možné použiť aj vnútornú mrežu alebo bezpečnostné opatrenia pre okná na prízemí.

Vstup cez nadzemné podlažie

Prečo tak komplikovane?

Znie to komplikovane, ale nemusí to byť pravda. Takéto vstupy sú často podceňované vzhľadom na to, že sú vyššie položené. Štatistika to potvrdzuje, ale veľakrát je k vyššie položeným vstupom jednoduchý prístup, ktorý si ľudia nemusia hneď uvedomiť. Stavba môže byť umiestnená vo svahu; dom môže mať rôzne výškové úrovne s ľahkých prechodom medzi nimi; vedľa objektu môže byť vysoký strom alebo múrik, z ktorého už je jednoduché preskočiť alebo vyliezť na balkón.

Ako sa chrániť?

Jednoznačne nenechávajte dokorán otvorené dvere a okná na vyššom podlaží keď nie ste doma. Nenechávajte voľne prístupný rebrík, pomocou ktorého sa môže páchateľ pohodlne dostať na balkón alebo k otvorenému oknu.

Zvážte aplikáciu mechanických zábranných prostriedkov, alebo aspoň inštaláciu prvkov elektronického bezpečnostného systému na najrizikovejších vstupoch na vyšších podlažiach.


V tomto krátkom zhrnutí je základný prehľad o najčastejšie používaných vstupoch zlodejov do rezidenčných objektov. Zamyslite sa nad svojim objektom, možno ste investovali do väčšiny zábranných alebo signalizačných prostriedkov, ale ich nepoužívate a vystavujete sa tým zvýšenému riziku vlámania. Niektoré riziká dokážete eliminovať za prijateľnú investíciu, stačí sa len zamyslieť.

Ak potrebujete poradiť, obráťte sa na odborníkov alebo nás kontaktujte.


Partneri

assa_abloy.png

axis.png

hid.png

securilas.png

         FBI_zeleny-p4.png