Nad čím sa zamyslieť pri výbere strážnej služby

  aku SBS.png

Nezabudli sme na niečo pri výbere SBS?

Autor: Štefan Lastovka
 

Výber súkromnej bezpečnostnej služby na ochranu vášho majetku patrí medzi najzložitejšie rozhodnutia aké musíte urobiť v rámci zabezpečenia vášho majetku. V tomto článku skúsim priblížiť niektoré faktory, s ktorými sa stretávame a sú veľakrát opomínané.

Riziká

Strážna služba má dokonalý prehľad o činnostiach, ktoré sa vykonávajú vo vašej spoločnosti. Jej zamestnanci poznajú režim práce vo vašej firme nielen ako celok ale aj jednotlivých oddelení ako aj kľúčových osôb. Počas obchôdzok získavajú informácie o zmenách v majetkovej štruktúre, prírastky, úbytky, dočasné naskladnenie hodnotných zásob atď. Vzhľadom na platové pomery v SBS, ktoré sú veľmi nízke je logické, že pracovníci SBS sú často zapojení do aktivít súvisiacich s krádežami v objektoch. Len sa to ťažko dokazuje a náhodné situácie sa nedajú použiť ako dôkaz. Niektorí len posúvajú informácie, iní náhodou vykonávajú inú činnosť tak aby krádež bola odhalená až neskôr a páchateľ nebol prichytený. Typické príklady sú, že SBS-kár je na obchôdzke na druhej strane objektu, otočná kamera náhodou sníma inú pozíciu, náhodou nefunguje nejaký systém alebo nebol zapnutý atď. Nebudeme sa zaoberať aké náhody sa môžu vyskytnúť aj tak by sme nevyčerpali všetky možnosti.

Zamysleli ste sa nad tým, že aj vaše rozhodnutie má vplyv na riziko náhod, ktoré môžu skomplikovať nosné aktivity vašej spoločnosti?

Najviac diskutované faktory vplývajúce na výkon strážnej služby

 • Cena
 • Licencia
 • Referencie
 • Vybavenie
 • Poistenie
 • Školenia
 • Monitoring činnosti
 • Fluktuácia
 • Výber zamestnancov
 • Testovanie výkonu SBS

Licencia

Prevádzkovať SBS je možné len s platnou licenciou, to ale nič nehovorí o kvalite poskytovaných služieb. Takže brať licenciu ako základné kritérium je nedostatočné.

Cena

Kvalita zväčša zodpovedá cene. Ak je cena rozhodujúcim faktorom tak sa nečudujte ak sa aj u Vás vyskytnú rôzne náhody, pri ktorých prídete v lepšom prípade len k majetkovej ujme.

Ak chcete urobiť naozaj dobré rozhodnutie tak si v prvom rade stanovte požiadavky aké musí SBS spĺňať a až potom v rámci užšieho výberu môžete urobiť výber podľa ceny.

Referencie

Získajte referencie nielen vo forme zoznamu. Nebojte sa informovať o detailoch ako je počet pracovníkov na jednotlivých objektoch, dĺžka jednotlivých kontraktov, kontakt na overenie kvality poskytovanej služby.

Ak má SBS veľa krátkodobých kontraktov, tak to o ich kvalite môže niečo napovedať, v takom prípade odporúčam kontaktovať osobu z zoznamu referencií a získať bližšie informácie, prečo nebol kontrakt predĺžený.

Vybavenie

O kvalite poskytnutých služieb sa môžete dozvedieť viac aj pri získaní informácie o vybavenosti SBS. Niektoré SBS monitorujú aktivity svojich zamestnancov počas ich výkonu. Nebojte sa spýtať na možnosť poskytnutia služby tak, že SBS-kár si môže privolať v prípade potreby pomoc z centrály, takto môžete ušetriť počet SBS-károv vo vašom objekte. Nezabúdajte, že na takúto formu zníženia počtu SBS-károv potrebujete mať vybudované ďalšie podporné systémy, ktoré umožnia takúto prevádzku. Kvalita vozového parku tiež niečo napovie.

Poistenie

Nezabúdajte na poistenie zodpovednosti za škody, neuspokojte sa len s poistným certifikátom. Niekedy môžu mať výluky v poistení zásadný vplyv na cenu, ktorú za poistku SBS platí. Takisto je vhodné pravidelne preverovať, či je poistná zmluva platná. Toto platí hlavne v prípadoch ak máte špeciálne požiadavky na poistenie a vaša zmluva si vyžaduje neštandardnú poistnú zmluvu pre SBS. Takáto zmluva zvyčajne znamená zvýšené náklady. Sú prípady, kedy SBS uzavrie poistnú zmluvu a po podpísaní kontraktu ju vypovie aby ušetrila na nákladoch.

Školenia

Zaujímajte sa aj o to aké školenia majú ponúkaní SBS-kári pre váš objekt. Je vhodné ak ajú aspoň základné vedomosti ako fungujú systémy, s ktorými budú prichádzať do styku. Ak si to dohodnete vopred môžete sa vyhnúť nepríjemnostiam v budúcnosti. Nie každý sa prizná, že nepozná obsluhu základných zariadení a systémov, toto nie je len príklad SBS. Z tohto dôvodu odporúčam aby ste si preverili ako vybraný pracovníci SBS na vašom objekte ovládajú obsluhu zariadení, ktoré majú používať. Môžete predísť komplikáciám ako napr. poškodenie zariadení nesprávnou obsluhou alebo používanie zariadenia v obmedzenom rozsahu počas výkonu činnosti, ktoré môže mať vplyv na spomalenie činností vašej spoločnosti.

Monitoring činnosti

Informujte sa o možnosti monitoringu a reportov činnosti pracovníkov SBS vo vašom objekte za účelom kontroly ich výkonov. Predsa nebudete platiť za službu, ktorá nebola poskytnutá. Je úplne normálne, že SBS-kári v noci spia, ak vám to nevadí, kľudne im za takúto činnosť plaťte. Ja osobne predpokladám, že ani vy nedostávate plat za to, že sa dobre vyspíte. Tohto dôvodu využite maximum možností na monitorovanie správania SBS vo vašom objekte. Metódy sú rôzne, to čo je najúčinnejšie zistíte veľmi rýchlo, bude k tomu odpor, spochybňovanie funkčnosti, ponúkanie alternatívneho lacnejšieho riešenia alebo sa to bude zázračne kaziť. Pozor na lacné systémy monitoringu obchôdzok ako ich obísť už vedie veľmi dobre.

Fluktuácia

Jedným z najrizikovejších a zároveň opomínaných faktorov je fluktuácia. Má to dva hlavné aspekty z pohľadu bezpečnostného rizika. Širší okruh osôb oboznámených s pomermi vo vašom objekte vždy predstavuje bezpečnostné riziko hlavne v prípade SBS, ktorá pozná bezpečnostné mechanizmy nastavené pre zvýšenie vašej bezpečnosti. Druhým nemenej dôležitým je kvalita výkonu, je logické, že neustále zmeny SBS-károv na stráženie vášho objektu nepridajú na kvalite, nový alebo neustále sa meniaci ľudia nemôžu dôkladne poznať objekt a rozlíšiť štandardné situácie od rizikových, nastávajú problémy s obsluhou zariadení, nedokážu rozoznať domáce a cudzie osoby ...

Výber zamestnancov

V prvom rade by som chcel upozorniť, že toto nie je komédia ale prax. V snahe uspokojiť rastúci tlak na čo najnižšiu cenu služby sú SBS nútené siahať po pracovnej sile aká by vás vo sne ani nenapadla. Zodpovedne stanoviť kto na tomto nesie vinu je nemožné, kvalitní zamestnanci sú diskvalifikujúcim faktorom. Väčšina zákazníkov sa rozhoduje len na základe ceny, takže je logické že sa tomu trh prispôsobil. Bohužiaľ ako som už veľa krát spomínal, v bezpečnostnom priemysle u nás neexistujú nástroje na zabezpečenie kvality. Veď sa jedná len o drobnosti ako je ochrana majetku, ktorý je zväčša poistený a poisťovne nemajú nejaké špeciálne nároky na kvalitu zabezpečenia. Spomínať ochranu zdravia a života nemá vôbec zmysel, veď toto už dnes nikoho nezaujíma, toto sa prejde jednoduchým konštatovaním však mne sa to nestane.

 • Čítať a písať znie to čudne však kto by to dnes neovládal. Na prvý pohľad to vyzerá ako žart ale stretnúť SBS-kára, s takýmito problémami nie je ničím výnimočným. Vzhľadom na platové podmienky sú v SBS zamestnávaní ľudia s nízkym vzdelaním, ktorí sa nehodia na akúkoľvek kvalifikovanú prácu. Títo ľudia sa vedia ako tak podpísať ale u niektorých je to asi tak všetko. Mne osobne sa stalo pri návšteve jedného bratislavského business centra, že registrácia mojej návštevy trvala 8 min. Obsluha si zapisovala na papier údaje z môjho OP. Ani najodvážnejší režisér komédie by nevymyslel, že informátor si bude zapisovať moje údaje po jednotlivých písmenách a každé si bude niekoľkokrát kontrolovať.
 • Fyzická kondícia- tento na prvý pohľad jasný bod asi netreba bližšie vysvetľovať. Pri návšteve obchodných centier sa bližšie pozrite na fyzické kvality SBS-károv. Skúste si predstaviť koľko z nich by v reálnej situácii bolo schopných chytiť zlodeja, fyzicky brániť panike v prípade požiaru nehovoriac o iných situáciách.
 • Mentálna kvalita - SBS nie je len o štandardných situáciách ale aj o zásahu v prípade výskytu situácie, na ktorú ste si ju zazmluvnili. Ak ste si v praxi zabezpečili, že SBS-kári vo vašom objekte nespia, dokážu ovládať jednotlivé zariadenia, majú určitý stupeň fyzickej kondície a dokonca vedia čítať aj písať, neznamená to, že v praxi rozumejú písanému textu. Veľa zariadení má interaktívnu komunikáciu a tak sa na displeji zobrazujú informácie relevantné aktuálnemu stavu Tu je dôležité, aby obsluha dokázala čítať text na displeji a vykonať požadovaný úkon. Prax nám bohužiaľ dokazuje, že aj takýto jednoduchý úkon je nad možnosti niektorých pracovníkov SBS. Väčšina si je schopná zapamätať postupné úkony počas štandardnej prevádzky ale pri akejkoľvek odchýlke od normálu, na ktorú sú upozornený hláškou na displeji aj s odporúčaným postupom končia. Nehovorím o tom, ako reagujú keď príde k poplachu. Niektorí vôbec nevedia čo majú robiť a okamžite volajú na technickú podporu s tým oznámením „Niečo mi tu píska". Na dotaz o aký systém sa jedná a čo je napísané na displeji nie je odpoveď neviem ničím nezvyčajným.
 • Ovládanie slovenského jazyka - Často sa stretávame, že SBS-kári ani nevedia poriadne po slovensky a aj s tohto dôvodu nerozumejú čo sa od nich požaduje.
 • IT zručnosti - Vzhľadom na to, že v súčasnosti je čoraz viac systémov prepojených v rámci Integrovaného bezpečnostného systému je vhodné aby aspoň vedúci smeny mal základy práce s PC. Predídete tak problémom, že SBS-kári nebudú vedieť ovládať vaše systémy. Väčšie objekty majú vybudované moderné systémy na báze IP kamier aj keď sa nenašli financie na vybudovanie jednotného bezpečnostného systému. Pri školení obsluhy sa stále stretávame, že myš je pre niektorých SBS-károv ešte stále nočná mora. Na tom, že na pokyn zavrite okno vstanú od stola a idú fyzicky zavrieť okno v miestnosti sa už ani nesmejeme. Len ťažko si vieme predstaviť ako je možné očakávať od takejto osoby obsluhu moderného bezpečnostného systému. Dosť často je investícia do moderného systému v prípade výberu najlacnejšej služby zbytočným plytvaním investícií.

Testovanie výkonu

Skúste si dohodnúť testovanie výkonu SBS a ich reakciu na krízovú situáciu. Potom môžete skúšať simuláciu situácií, ktoré má SBS zvládnuť vo vašom objekte. Následne vyhodnocujte ich reakcie na danú situáciu a snažte sa o neustále zlepšovanie. Prevencia je dôležitá a preto ju nepodceňujte. Na základe vyhodnocovania reakcie SBS na požadované situácie môžete zistiť aj výkonnosť elektronických bezpečnostných systémov. Systémy by mali by navrhnuté a naprogramované tak aby, maximálne uľahčili a zefektívnili výkon SBS. Vhodné je aj ukladanie reakcií obsluhy na rôzne situácie. Podľa toho môžete zistiť, či je vhodné upraviť elektronickú ochranu alebo požadovať viac od pracovníkov SBS vo vašom objekte.

Partneri

assa_abloy.png

axis.png

hid.png

securilas.png

         FBI_zeleny-p4.png