Fakulta Bezpečnostného Inžinierstva Žilinskej Univerzity v Žiline

  FBI SN t.png Nový partner SecurityNews

Autor: Štefan Lastovka
 

SecurityNews a Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline sa dohodli na vzájomnej spolupráci.

Cieľom spolupráce je vzájomná výmena informácií z oblasti bezpečnosti. SecurityNews bude publikovať práce študentov týkajúce sa bezpečnostnej problematiky. V týchto prácach sa budete môcť dozvedieť akým spôsobom fungujú niektoré technológie a ako ich vnímajú študenti.

Možno vás nezaujmú len práce študentov ale aj ich individuálny prínos a z niektorých sa môžu stať vaši kolegovia.

Možno sa niekto rozhoduje pre štúdium a informácie o fakulte ako aj práce študentov mu pomôžu urobiť to správne rozhodnutie.

Ak budete mať záujem zadať nejakú tému na študentskú prácu napíšte nám a my ju posunieme na príslušné miesta, v prípade ak to katedra vyhodnotí ako zaujímavý projekt, zadá to študentom a po ukončení si budete môcť prečítať výsledok na našich stránkach.

Pre tých, ktorým nie je úplne známe čím sa táto fakulta zaoberá prinášame jej stručné predstavenie v nasledujúcom článku.


Partneri

assa_abloy.png

axis.png

hid.png

securilas.png

         FBI_zeleny-p4.png