Detektory rozbitia skla

broken window orezané.jpgDetektor rozbitia skla je senzor používaný v bezpečnostných systémoch na detekciu rozbitia alebo prelomenia tabule skla. Tieto detektory sa inštalujú v blízkosti sklenených plôch alebo priamo na ne.
Autor: Štefan Lastovka
 
Rozbitie skla je možné detekovať hlavne nasledovnými spôsobmi:

Akustickým detektorom rozbitia skla

Vibračným detektorom na presklené plochy Prerušením vodiča zabudovaného do presklenej plochy

5822.jpg Najpoužívanejšie sú akustické detektory z dôvodu ich detekčného rozsahu. Jeden detektor môže monitorovať viac sklenených výplní v rámci svojho dosahu (zvyčajne 3,5 - 7,5m). Pri použití týchto detektorov sú často podceňované faktory ako je hrúbka skla a uhlopriečka sklenenej výplne. Ďalším podceňovaným faktorom je akustika miestnosti. Vzhľadom na princíp fungovania je treba vziať do úvahy charakteristický zvuk, ktorý vzniká pri rozbití alebo prelomení tabule skla. Takisto sa treba zamyslieť nad typom sklenenej výplne. Inú charakteristiku má štandardný plát skla, laminované sklo, sklo s drôtenou výplňou alebo sklá so špeciálnymi fóliami. Z týchto dôvodov nemôžeme povedať, že existuje univerzálny akustický detektor. Existujú prípady, kedy nie je možné použiť akustický detektor na korektnú detekciu rozbitia skla. Inštalačná firma môže používať tester na simuláciu zvuku rozbitia skla ale testovací signál sa môže v realite odlišovať od akustického signálu zo sklenej plochy danej aplikácie. V tomto prípade sa musíte spoľahnúť na profesionalitu daného dodávateľa. Ak sa ho zo zaujímavosti spýtate na túto problematiku, možno dokážete odhadnúť ako je v tejto veci doma.

piezo.png Vibračný detektor na presklené plochy, v minulosti najrozšírenejší detektor rozbitia skla. Po masívnom nástupe akustických detektorov rozbitia skla strácal pozície z hľadiska nutnosti inštalácie na každú monitorovanú presklenú plochu. Detektor sa lepí priamo na sklenené výplne. Tento typ detektoru požíva piezo menič špeciálne naladený na šokovú frekvenciu, ktorá vzniká pri rozbití skla. Na rozdiel od akustického detektoru rozbitia skla môže jeho viditeľnosť pre potenciálneho vlamača pôsobiť za určitých okolností ako prevencia. Tento typ detektoru je možné použiť v „hlučných" priestoroch, ktoré sú vzhľadom na akustiku prostredia nevhodné pre inštaláciu akustických detektorov rozbitia skla. Niektoré typy je možné aplikovať aj na plastové výplne ako sú napríklad svetlíky. Priestory so zvýšenou vlhkosťou nie sú vhodné na použitie akustického detektoru rozbitia skla ale v rámci ponuky vibračných detektorov sa dajú nájsť detektory so zvýšenou ochranou na použitie vo vlhkom prostredí.

Najmenej rozšírená aplikácia je zabudovanie vodiča do presklenej plochy. Tento typ sa používa na sklenené plochy z hrubého laminovaného skla. V takomto prípade ide o viacej vrstiev skla prekladaných bezpečnostnou fóliou na zvýšenie pevnosti skla proti rozbitiu a prerazeniu. Použitý vodič je veľmi tenký aby opticky nenarúšal pohľad cez sklenenú výplň. Typická aplikácia pre takýto typ inštalácie je na výklady klenotníctiev.


Použitie detektorov na rozbitie skla a realita.

Zvážte si svoje bezpečnostné riziko s prihliadnutím na mechanické zabezpečenie objektu. Ak je objekt budovaný v slovenskom štandarde je investícia do detektorov na rozbitie skla na zváženie. Pre narušiteľa je jednoduchšie vypáčenie okna bez hluku, čo zručnému páchateľovi zaberie pár sekúnd, ako rozbíjanie okna. Pri rozbíjaní okna môže prísť k poraneniu a pomocou analýzy DNA k jednoznačnej identifikácii páchateľa. Inteligentnejší páchatelia sa aj z tohto dôvodu budú vyhýbať rozbíjaniu skla. Pri použití tejto metódy je výnimočne použitý na vstup otvor v sklenenej výplni. Zväčša rozbitie skla slúži na prístup k odblokovaniu mechanickej zábrany - kľučky atď. Keď prichádza do úvahy vandalizmus je použitie detektora na rozbitie skla dôležité, pretože môže prísť k následným škodám zapríčineným iným faktorom ako je počasie alebo objekt môže vyprovokovať iného páchateľa na vniknutie.

Z týchto dôvodov je vhodné dôkladne premyslieť celý systém ako riešiť zabezpečenie objektu nielen pomocou elektronických zariadení ale aj vhodnou kombináciou s mechanickým zabezpečením a režimovými opatreniami ako aj charakterom objektu z hľadiska prevádzky a jeho využitia.

Partneri

assa_abloy.png

axis.png

hid.png

securilas.png

         FBI_zeleny-p4.png