Trojitý senzor pre systémy detekcie požiaru

  CCD573 pás.png

Konvenčné kombinované detektory kombinujú detekciu dymu a teploty. Securiton sa posúva o krok ďalej, prináša na trh prvý kombinovaný CO detektor testovaný a certifikovaný podľa aktuálnych noriem - CCD 573X.

Autor: Štefan Lastovka
 

Oxid uhoľnatý (CO) je zradný plyn, ktorý vzniká počas nedokonalého spaľovania látok obsahujúcich uhlík. Je bezfarebný, bez zápachu a chuti a z týchto troch dôvodov sa šíri bez povšimnutia. Je to smrteľne jedovatý plyn. S kombinovaným CO detektorom CCD 573X môže byť riziko úmrtia odvrátené.

Nový detektor požiaru monitoruje teplotu, vývoj dymu ako aj koncentráciu CO. Pomocou technológie trojitého senzoru pomáha spoľahlivo chrániť ľudí aj pred nebezpečenstvom udusenia. Detektor okamžite upozorňuje na zvýšenú koncentráciu CO poslaním predpoplachovej informácie o zvýšení hladiny CO. Výhody použitia takého detektoru sú nevyčísliteľné, najmä v hoteloch. Obsluha je schopná reagovať okamžite s presnosťou na detektor bez nutnosti vyvolania poplachu v celej budove.

CCD 573X automaticky prispôsobuje citlivosť na bez zápachový CO a dym podľa teploty okolia s použitím Cubus technológie vyvinutej spoločnosťou Securiton. Nie je potrebná kalibrácia detektoru. CCD 573X jednoducho ignoruje rušivé elementy ako sú prach, vodná para a tým predchádza falošným poplachom. Pri vnútornom znečistení s využitím neustálej vlastnej diagnostiky si detektor automaticky prispôsobuje poplachovú úroveň. CCD573X je prvý kombinovaný detektor na trhu v súlade s požiadavkami európskej normy EN 54-5/7/26/29/30. Vyniká aj bezkonkurenčnou životnosťou osem rokov. Svojim tvarom zapadá do rodiny SecuriStar detektorov.

Partneri

assa_abloy.png

axis.png

hid.png

securilas.png

         FBI_zeleny-p4.png