Hlasová signalizácia požiaru - usmernenie od HaZZ


Na tému ako správne prevádzkovať a testovať systémy na hlasovú signalizáciu požiaru existuje veľa názorov. V článku je usmernenie vydané HaZZ, ktoré prináša do tejto problematiky viac svetla.

Autor: Štefan Lastovka
 

Zariadenia, ktoré slúžia na hlasovú signalizáciu požiaru boli riešené v rôznych vyhláškach, usmerneniach a normách. Toto malo za dôsledok, že projektant v spolupráci s investorom zaraďoval tieto systémy podľa jeho investičných možností. Najčastejšia sa hľadalo riešenie ako systém nenazvať evakuačným z dôvodu prísnych požiadaviek na systém aj z hľadiska testovania a prevádzkovania. Rozšírením EN 54 o časti 16 a 24 sa situácia z hľadiska výkladu kam zaradiť takéto systémy zjednodušuje. Stanovisko Prezídia Hasičského a záchranného zboru na zjednodušenie procesov súvisiacich s touto problematikou jednoznačne určuje za akých podmienok treba tieto systémy prevádzkovať. Na základe toho si môže prevádzkovateľ preveriť či mu servisná organizácia vykonáva činnosť v zmysle platných predpisov.

stiahnite si usmernenie

Partneri

assa_abloy.png

axis.png

hid.png

securilas.png

         FBI_zeleny-p4.png