Manažment vstupu do priestorov - úvod do problematiky

ruka s kľúčom úzka.jpg   

Viete, že v Európe a Severnej Amerike je len v priemere 10% dverí pripojených do systémov na kontrolu vstupov? Ako najjednoduchšie spravovať zvyšných 90% dverí?

Zdroj: Štefan Lastovka
 
Na základe našich skúseností väčšina firiem nemá zavedený systém, ktorý by dokázal jednoducho a prehľadne riešiť správu kľúčov. Pri malých objektoch sa to dá jednoducho zvládnuť, ale organizácie s veľkým množstvom dverí, kľúčov a zamestnancov sa snažia nájsť riešenia na evidenciu a manažment kľúčov aby predchádzali situáciám kedy sa nemôžu dostať do miestností, kto má kľúč od jednotlivých miestností, koľko kľúčov od jednotlivých dverí majú zhotovených atď. Tí, ktorí majú tieto záležitosti na starosti vedia čo všetko to zahŕňa.

Vzhľadom na obmedzené množstvo informácií z tejto oblasti sa v našom regióne zväčša takéto problémy systémovo neriešia.

V malých organizáciách bežne ani nemajú evidenciu kľúčov od jednotlivých dverí, ak sa touto myšlienkou zaoberali, zväčša im stačí nejaký jednoduchý zoznam.

V stredných a väčších objektoch sa bežne využívajú nástenné držiaky na kľúče alebo uzamykateľné skrinky pre kľúče do vybraných priestorov a zvyšné kľúče sú rozdané zamestnanom. V lepších prípadoch majú organizácie zavedený systém generálneho kľúča, ktorý dokáže zjednodušiť manažment kľúčov. Výnimočne sú aplikované elektronické systémy pre vydávanie a monitorovanie pohybu kľúčov.

Nie som špecialista n stockvault-blueprint-and-keys143214.jpg a túto oblasť, ale ešte som sa nestretol s organizáciou, ktorá by mala nasadené komplexné systémové riešenie. To neznamená, že taká u nás nie je, ale určite to nie je štandard, hoci by to malo byť súčasťou bezpečnosti každej organizácie. Za vyše 20 rokov môjho pôsobenia v bezpečnostnom priemysle som o takom riešení u nás nepočul ani som nevidel v projekte snahu takéto niečo riešiť. Ak by bolo viacej fungujúcich riešení nasadených v praxi, tak by sa to dodávateľ snažil aplikovať aj na ďalšie projekty a tým pádom by sme sa s takýmito požiadavkami bežne stretávali v tendroch na komplexné bezpečnostné riešenia. Vzhľadom na to, že sa bezpečnosť v našom regióne len výnimočne rieši ako systémový celok, tak to inak ani nemôže vyzerať. To znamená slovenský štandard - aplikácia čiastkového riešenia. Avšak na zvýšenie bezpečnosti nie sú vždy nutné vysoké investície. Pri vhodnej aplikácii systémového riešenia na správu kľúčov je možné jednoducho preukázať návratnosť vložených investícií, čo sa nedá jednoznačne preukázať u všetkých bezpečnostných systémov. Vhodnou kombináciou produktov, opatrení a zavedením systému pre správu kľúčov, je možné nájsť systémové riešenie vyhovujúce danému typu organizácie. Samozrejme je potrebné sa zamyslieť nad celým riešením - ako budú systémy navzájom prepojené alebo budú na seba nadväzovať aby mali logický zmysel - špeciálne ak je v rámci organizácie zavedený elektronický systém na kontrolu vstupov. Je vhodné mať nastavený dobrý systém s možnosťou zmien a adaptácií na nové prostredie a technológie aby boli investície vynaložené čo najefektívnejšie.

V budúcich článkoch predstavíme produkty, systémy, ktoré môžu zjednodušiť a sprehľadniť správu kľúčov aj s nadväznosťou na ďalšie bezpečnostné systémy. Predstavíme produkty pre bežné organizácie ako aj riešenia pre oblasti, kde je bezpečnosť prvoradá. Riešenia, ktoré chceme predstaviť budú vhodné na využitie ako v malých, tak aj vo veľkých organizáciách s objektmi v rámci celého regiónu. Môžete si nájsť kombináciu produktov, ktoré znížia bezpečnostné riziko v rámci Vašej organizácie ak nemáte zavedený žiaden systém, prípadne vhodne doplniť existujúci systém. Takisto sa môžete obrátiť na špecializovanú firmu s požiadavkou na návrh a implementáciu systémového riešenia pre Vašu organizáciu.

Partneri

assa_abloy.png

axis.png

hid.png

securilas.png

         FBI_zeleny-p4.png