SpiderNet najbezpečnejšia kabeláž pre systém EPS

pavučina 2.jpg

Už samotná EN 54 určuje prísne predpisy pre odolnosť kabeláže proti poruchám, ak potrebujete chrániť svoj objekt s v oveľa vyššom štandarde ako predpisuje norma, odpoveďou môže byť systém využívajúci technológiu SpiderNet.

Autor: Štefan Lastovka
 
V štandardných systémoch EPS sa využíva kruhová zbernica s redundanciou. Toto je požiadavka EN-54 na zabezpečenie zvýšenej bezpečnosti systému. Toto je vhodné na zabezpečenie funkčnosti systému pri neodbornom zásahu do kabeláže počas rekonštrukčných prác - preseknutá kabeláž, skrat na kabeláži atď. Tak isto v prípade rozsiahlejšieho požiaru je pri takejto inštalácii dosahovaný dlhší čas funkčnosti systému čo uľahčuje činnosť záchranných zložiek lebo majú podrobnejšie informácie o rozsahu a vývoji požiaru. Pri prehorení káblu alebo pri prerušení zbernice v dôsledku zrútenia stavebnej konštrukcie riadiace jednotky systému komunikujú naďalej. Takouto dvojitou kruhovou zbernicou je systém odolný až po 3-tiu poruchu.

kruhové vedenie.png

Nová SpiderNet technológia zabezpečuje ešte väčšiu bezpečnosť pomocou diagonálnej siete medzi podústredňami systému v rámci zbernice SecuriLan, ktorá môže rozšíriť štandardnú kruhovú zbernicu. Takéto riešenie vytvára „high security mesh" - vysoko bezpečnú sieť, ktorá je odolná voči viacnásobnému prerušeniu kabeláže. Špeciálne navrhnutý dátový protokol zabezpečuje neustálu komunikáciu medzi jednotlivými elementmi a podsystémami. Automatické monitorovacie cykly a testovacie procedúry nepretržite prebiehajú na pozadí. SecuriLan filtruje vplyvy elektromagnetického rušenia, ktoré môže spôsobovať poruchy komunikácie.


spidernet.png

Partneri

assa_abloy.png

axis.png

hid.png

securilas.png

         FBI_zeleny-p4.png