Kľúčové depozity pre núdzové a servisné aplikácie

kopa kľúčov.jpg
Pre prístup k núdzovým a servisným kľúčom je vhodné použiť úschovný box, ktorý je schopný poslať informáciu do nadradeného systému o vybraní kľúča. V aplikáciách sa bežne používajú zariadenia bez spätnej kontroly ale z hľadiska bezpečnosti to nie je najlepšie riešenie.
Autor: Štefan Lastovka
 
Vo všeobecnosti môžeme tieto depozity rozdeliť:
 • Z pohľadu umiestnenia na vnútorné a vonkajšie
 • Z hľadiska množstva kľúčov na malé depozity pre 1-3 kľúče, väčšie pre 8-64 kľúčov a zostavy kľúčových depozitov pre stovky kľúčov
 • Z pohľadu využitia na servisné a núdzové

Základ u všetkých kľúčových depozitov je rovnaký, umožniť jednoduchý a rýchly prístup ku kľúčom. V bezpečnostných aplikáciách je vhodné mať možnosť sledovať výber a pohyb kľúča.

V tomto príspevku stručne predstavím zaujímavé produkty, ktoré nie sú v našom regióne veľmi rozšírené.

KEYGUARD

Na rozdiel od obdobných produktov na našom trhu, ktoré majú kľúč umiestnený za sklom umožňuje bezpečné a univerzálne použitie. Predný bezpečnostný kryt za ktorým je umiestnený kľúč alebo karta je vyrobený plastu čo umožňuje jeho bezpečné použitie bez možnosti poranenia ak aj inštalácie v prostrediach, kde sklenené črepy môžu spôsobiť problémy napr. priestory v potravinárskom priemysle, bazény atď. Okrem toho je prístup ku kľúču veľmi jednoduchý a rýchly - potiahnutie predného plastového krytu a je to.

Depozit na vloženie kľúča alebo karty na umožnenie vstupu do priestorov s obmedzeným vstupom alebo prístupovým cestám, ktoré a využívajú zväčša v núdzovom režime. Netreba zabudnúť, že ku kľúču sa môže dostať každá osoba, ktorá má  prístup do daného priestoru.

KG sa vyrába v troch verziách: KeyGuard.jpg

 • Bez monitorovania
 • So zabudovanou sirénkou
 • S kontaktom pre pripojenie do nadradeného systému

Vzhľadom na to, že produkt je určený na núdzové použitie vyrába sa v dvoch farebných vyhotoveniach:

 • Červená pre otvorenie požiarnych dverí a prístup k požiarnotechnickým zariadeniam
 • Zelená pre núdzové otvorenia dverí do priestorov s obmedzeným vstupom

Produkt sa inštaluje vo vnútorných priestoroch v blízkosti dverí ku ktorým je uložený kľúč resp. karta. Do kľúčového depozitu sa vloží patričný kľúč alebo karta a zavrie sa predný bezpečnostný kryt. Tento kryt je vyrobený z priehľadného plastu a je jednorazový, po jeho uzavretí je možné vybrať kľúč len jeho fyzickým odlomením. Toto umožňuje jednoznačnú identifikáciu, či bolo možné kľúč použiť alebo nie.

Verziu bez monitorovania odporúčam použiť v bezpečnostných aplikáciách len vo výnimočných prípadoch z hľadiska vysokého bezpečnostného rizika zneužitia.

Pri použití verzie so zabudovanou sirénou, ktorá je napájaná zabudovanou alkalickou batériou je pri každom odstránení bezpečnostného krytu automaticky aktivované vnútorná sirénka zariadenia. Poplachová sirénka sa dá vypne osadením nového bezpečnostného krytu.

KG s kontaktom pre nadradený systém má zabudované jednopólové relé spínané mikrokontaktom, ktorý monitoruje predný bezpečnostný kryt. V prípade vylomenia predného krytu pošle depozit informáciu do nadradeného systému o tom, že bol depozit otvorený. Takýmto spôsobom môže obsluha okamžite reagovať na neoprávnené otvorenie krytu, bezpečnostný systém eviduje presný čas otvorenia krytu.

KeyGuard kryty.jpg

Pri návrhu systému nezabudnite na náhradné bezpečnostné kryty.

MASTIFF Plus

Je elektronicky blokovaný kľúčový trezor zabudovateľný do steny objektu. Je určený pre aplikácie na núdzový vstup do objektov alebo pre servisné účely. Tento typ kľúčového depozitu spĺňa vysoké bezpečnostné požiadavky. Mastiff obsluha.jpg

Kľúč je umiestnený v oceľovej schránke zabudovanej do steny objektu. Pri správnej montáži (prevŕtaní steny v dvoch rôznych priemeroch) nie je možné bez rozbúrania steny vytiahnuť kľúčový trezor mimo chráneného priestoru. Trezor má zo strany chráneného priestoru hrubšiu časť asi 1/3 dĺžky a zvyšné 2/3 sú užšie, takýmto spôsobom je zabezpečené, že trezor je možné vložiť a vysunúť len smerom z a do chráneného priestoru. Trezor je pomocou špeciálnej chemickej kotvy prilepený k stene.

Prístup ku kľúču je na základe dvojitej kontroly. Servisná organizácia alebo bezpečnostná služba má svoj kľúč na otvorenie kľúčového trezoru, ktorého vytiahnutie je elektronicky blokované. Pre použitie na núdzový vstup do objektu napr. bezpečnostnou alebo servisnou službou môže byť elektronické odblokovanie aktivované poplachom alebo poruchou systému alebo diaľkovým odblokovaním v prípade bežnej profylaktickej kontroly. Následne zásahová alebo servisná jednotka môže otvoriť trezor vlastným univerzálnym kľúčom, ktorý môže byť vyrobený na mieru pre každého klienta aby jedným kľúčom mohol otvárať všetky MASTIFF Plus trezory v rámci jeho servisnej alebo bezpečnostnej aplikácie.

Trezor umožňuje monitorovať svoje stavy vrátane prítomnosti kľúča. To v praxi znamená, že môže do nadradeného systému posielať informácie o otvorení a zatvorení trezoru ako aj o vybraní a vrátení kľúča, čo umožňuje správcovi plný prehľad a kontrolu nad pohybom kľúča.

Pre bližšiu informáciu prikladám detail s legendou zariadenia Mastiff detail.jpg

 1. individuálny univerzálny kľúč pre servisnú alebo zásahovú jednotku
 2. krycí krúžok s protiprachovým tesnením
 3. uzamykací cylinder(vložka)
 4. Monitorovanie cylindra
 5. Priehradka pre kľúč
 6. Kľúč od objektu
 7. Mechanický držiak kľúču
 8. Monitorovací kontakt prítomnosti kľúču
 9. Systém elektromechanického blokovania
 10. Komunikačný kábel (6 m)
 11. Ochrana proti vytiahnutiu.
 12. Vyrovnávací potenciál
 13. Bzučiak

Kľúčové depozity pre viac kľúčov KWI_6-mod-vert_angled-resized.jpg

V objektoch s viacerými samostatne kontrolovanými vstupmi ako sú napríklad rôzne technologické centrá, kde sú technológie fyzicky oddelené a prístup do nich majú rôzny pracovníci v závislosti od množstva kontrolovaných vstupov môžu byť použité viaceré kľúčové trezory pre individuálne kľúče ako je napríklad MASTIFF alebo väčší kľúčový trezor s viacerými pozíciami ako je napríklad KeyWatcher najrozšírenejší kľúčový trezor na našom trhu. Z dôvodu jeho veľkého rozšírenia sa mu nemusíme špeciálne venovať. V aplikáciách s menším množstvom kľúčov je vhodné vybrať technologicky a finančne najvhodnejšie riešenie pre danú aplikáciu, niekedy je finančne efektívnejšie použiť viac samostatných trezorov pre individuálne kľúče.

Nechcem tu popisovať bežné kľúčové trezory so základnými funkciami ale rád by som v budúcich článkoch predstavil jeden z najuniverzálnejších kľúčových depozitov na trhu od spoločnosti TRAKA. Vzhľadom na široké možnosti použitia a špeciálne funkcie bude tejto tematike venovaná špeciálna séria príspevkov.

Partneri

assa_abloy.png

axis.png

hid.png

securilas.png

         FBI_zeleny-p4.png