Detekcia požiaru v extrémnych podmienkach

ADW banner small.png  

Požiare sa vyskytujú častejšie v nebezpečných lokalitách - s konvenčnými požiarnymi hlásičmi sa rýchlo dostaneme nad ich limity.

Autor: Štefan Lastovka
 
Inteligentný lineárny tepelný detektor SecuriSens ADW 535 od Securiton funguje perfektne, aj za najťažších podmienok.


Či už plne automatické monitorovanie veľkých plôch, odolnosť voči korozívnym plynom, extrémnej vlhkosti a vysokým teplotám alebo rozlíšenie medzi falošným poplachom a skutočným nebezpečenstvom - toto sú len príklady zo zoznamu požiadaviek, ktorým vyhovuje ADW 535.

SecuriSens ADW 535 tepelný hlásič - prevádzka bez kompromisov

Hlásenie o požiari musí byť možné vo všetkých podmienkach - a to nielen v dobrom počasí a pri izbovej teplote. Prostredia v ropnom a plynárenskom priemysle, v chemických výrobných zariadeniach alebo skladovacie haly pre vozidlá, nakladacie rampy a cestné tunely majú svoje špecifiká a z tohto dôvodu tam nie je vhodné použiť bežné systémy. ADW 535 bolo vyvinuté špeciálne práve pre také aplikácie, kde ostatné systémy zlyhávajú. ADW535-2_02.jpg

Dvojité potrubie - dvojnásobný monitorovací priestor.

SecuriSens ADW 535 pracuje na fyzikálnom princípe a využíva jeho jednoznačnosť: Pri požiari sa okolitá teplota zvyšuje, čo znamená že objem ohriateho vzduchu sa rozširuje. Vzduchom naplnená detekčná trubica prenesie informáciu o zmene tlaku do riadiacej elektroniky. Systém spustí poplach, akonáhle je prekročený stanovený limit. K SecuriSens ADW 535 môžu byť pripojené dve detekčné trubice. To znamená, že sledovaná oblasť sa zdvojnásobí a systém je možné optimálne prispôsobiť v závislosti od prostredia a príslušných pokynov na inštaláciu.

Dynamické sledovanie teploty - technológia, ktorá nemôže byť oklamaná

Securiton má desiatky rokov skúseností v oblasti detekcie požiaru a vývoja systémov EPS. SecuriSens ADW 535 ponúka optimálnu ochranu proti falošným poplachom vďaka inteligentnému algoritmu dynamického sledovania teploty ako aj neustálej kontroly seba samého pomocou integrovaného tlakového generátora.

Schema ADW535 SK.jpg

Na grafe je znázornený spôsob vyhodnocovania nárastu teploty. V hornej časti je detekcia požiaru s neustálym nárastom tlaku spôsobeným rastom teploty. V spodnej časti je znázornený priebeh zmeny tlaku pri nárazovom zvýšení teploty. Takýmto dynamickým sledovaním teploty sú presným meraním jednoduchého fyzikálneho javu - tlaku odfiltrované falošné poplachy.

Návrh a konfigurácia system založená na IT nástrojoch - dobrý návrh systému je polovica úspechu

ADW HeatCalc softvér je nástroj umožňujúci návrh systému už v počiatočnom štádiu prípravy. Pre začatie návrhu stačí pôdorys. Návrh rozmiestnenia detekčnej trubice je otázkou pár kliknutí myšou a program asistuje tak kde je to možné. Podrobná správa o systéme ako aj zoznam všetkých potrebných prvkov pre objednávku je generovaná automaticky. Každý prvok systému je certifikovaný VdS.

Jednoduché systémy môžu byť nastavené priamo na zariadení bez použitia PC - EasyConfig postupuje po jednotlivých krokoch. Praktický softvérový nástroj ADW Config sa používa pre zložitejšie systémy a nastavenia pre špecifické aplikácie s rozsiahlymi analytickými funkciami a možnosťami nastavenia pre bezpečnú a nákladovo efektívnu prevádzku systému. Jednotnosť oboch softvérových nástrojov, je ďalšou výhodou. Konfiguráciu zariadenia, ktorú vypočíta ADW HeatCalc možno uložiť ako súbor priamo v zariadení pomocou ADW Config.

 

Partneri

assa_abloy.png

axis.png

hid.png

securilas.png

         FBI_zeleny-p4.png