Systém EZS - úvod do problematiky

EZS/TPS je systém navrhnutý tak, aby detekoval vniknutie neoprávnenej osoby do budovy alebo monitorovaného priestoru.

Autor: Štefan Lastovka
 

Systém má zaužívané rôzne označenia oficiálne označenie podľa EN 50131 je Poplachové systémy: Elektronické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy. Vzhľadom na zložitý názov sa často používa skrátené označenie zabezpečovačka, poplachový systém alebo staršie označenie Elektrická Zabezpečovacia Signalizácia.Poplachové systémy sa používajú na ochranu rezidenčných, komerčných, priemyselných a špeciálnych objektov na ochranu pred vlámaním za účelom krádeže alebo poškodenia majetku ako aj na ochranu osôb v priestore. V kategórii poplachové systémy sa nenachádzajú len zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy ale aj ich ďalší príbuzní ako sú kamerové systémy, systémy na kontrolu vstupov, atď. V súčasnosti sa čoraz viac využívajú možnosti prepojenia poplachových systémov. Tieto riešenia si budeme bližšie predstavovať v špeciálne zameraných príspevkoch v rámci predstavovania možností integrovaných bezpečnostných systémov.

Systém zväčša pozostáva z ústredne, ovládacích prvkov, detektorov a zariadení na signalizáciu poplachu.

Ústredňa - riadiaca jednotka, ktorá tvorí mozog systému: vyhodnocuje informácie z pripojených detektorov, zapína/vypína systém monitorovania narušenia, monitoruje prevádzkové stavy a upozorňuje na poruchy a sabotáže systému. Ústredňa má pamäť udalostí s dátumom a časom, ktoré slúžia na analytické účely pri diagnostike porúch, resp. ako pomôcka pre políciu a poisťovňu pri vlámaní resp. lúpeži.

Systém sa ovláda pomocou ovládacích panelov štandardne vybavených LCD displejom a numerickou klávesnicou. Okrem toho je možné systém ovládať aj pomocou jednoduchších nástrojov ako sú identifikačné jednotky, diaľkové ovládače, odoslaním SMS, cez webové rozhranie, špeciálnymi aplikáciami v smartfónoch atď.

Základné detektory používané v rámci inštalácií sú pohybové detektory, ktoré vyhodnocujú pohyb v rámci monitorovaného priestoru. Najrozšírenejšia sú PIR (Passive Infra Red) detektory, ktoré vyhodnocujú pohyb telesa s inou teplotou ako je teplota okolia.

Doplnkové detektory často používané v systémoch EZS/TPS sú detektory rozbitia skla, v našich regiónoch sú populárne akustické detektory, výnimočne sa používajú aj detektory na báze vyhodnocovania otrasov s priamym kontaktom na presklených plochách. Ďalší bežne používaný doplnkový detektor je magnetický kontakt, ktorý primárne slúži na monitorovanie otvorenia dverí alebo okien.

Posledný trend je kombinácia pohybového detektoru s kamerou na videoverifikáciu.

Do kategórie špecifických detektorov by som zaradil menej používané (štatisticky) detektory ako sú perimetrické detektory, seizmické detektory, detektory uzamknutia, tiesňové hlásiče a doplnkové detektory na monitorovanie prostredia.

Poplach môže byť signalizovaný lokálne opticky a akusticky pomocou sirén a zábleskových majákov. Informácie o stave systému vrátane poplachových a poruchových hlásení môžu byť prenášané pomocou komunikačných zariadení mimo objekt či už na pult centralizovanej ochrany, zodpovednej osobe prostredníctvom hlasovej správy, SMS alebo emailom, prípadne ich kombináciou.

Systém by mal byť inštalovaný firmou s platnou licenciou na prevádzkovanie Technickej služby a v súlade s EN 50131.

Partneri

assa_abloy.png

axis.png

hid.png

securilas.png

         FBI_zeleny-p4.png