TruPortal IP systém kontroly vstupov s integráciou CCTV pripravený rásť s Vami

TruPortal intro.png

Profesionálny systém pre malé a stredné aplikácie, ktorý je možné rozšíriť do 64 dverí a 64 kamier. V prípade ak budú Vaše požiadavky v budúcnosti väčšie je pripravený na integráciu do OnGuard, kde nie sú obmedzenia z hľadiska počtu dverí a kamier.

Autor: Štefan Lastovka
 
TruPortal je profesionálne riešenie s jednoduchou užívateľsky príjemnou obsluhou. Jednou z hlavných výhod systému je TP iP A.png to, že na jeho konfiguráciu a správu nepotrebujete špeciálny softvér. Nastavenia systému je možné vykonať pomocou webovej aplikácie alebo mobilných aplikácií pre iPhone alebo iPad (dve samostatné aplikácie), podpora Android je samozrejmosťou. Je len na Vás aká aplikácia Vám lepšie vyhovuje. Užívateľ môže pomocou smartfónu tiež ovládať systém, prezerať reporty....

Aplikácia nezabúda ani na bezpečnosť, HTPPS a konfigurovateľné TCP/IP porty sú samozrejmosť. V rámci systému je možné použiť aj SSL certifikáty a nastaviť oprávnenia pre operátorov.

TruPortal bol pôvodne navrhnutý len pre systém kontroly vstupov pre lokálne aplikácie do 64 dverí. Treba si uvedomiť, že na rozdiel od bežných systémom na našom trhu 64 dverí neznamená max. 64 čítačiek ale je možné kontrolovať 64 dverí jednostranne alebo obojstranne, to znamená, že môžete mať pripojených až 128 čítačiek ale len na 64 dverí. Základná riadiaca jednotka má IP konektivitu, ostatné rozširujúce moduly sa pripájajú na zbernicu RS 485. Riadiaca jednotky má 4 zbernice.

V druhej generácii bola pridaná možnosť vytvoriť systém umožňujúci aplikáciu pre viacero objektov prepojených v rámci siete. Boli pridané jedno dverové IP kontroléry, ktoré sa je možné inštalovať na vzdialené objekty, či už v rámci väčšej budovy, areálu alebo regiónu. S využitím IP jedno dverových kontrolérov je možné vytvoriť cenovo efektívny systém pre firmu s pobočkami v rámci SR, ktoré sú navzájom prepojené pomocou LAN.

TruVision mobile.png V tretej generácii bola pridaná možnosť integrácie s kamerovým systémom. V rámci aplikácie je možné linkovať kamery s dverami a dostať sa jednoduchým spôsobom ku klipom z relevantnej udalosti pri daných dverách. TruPortal je kompatibilný so záznamovými zariadeniami TruVision, ku ktorým je možné pripojiť analógové alebo IP kamery. Video integrácia umožňuje prezerať živý obraz z kamier, prezeranie udalostí spojených s vybraným zariadením a ukladanie video klipov.

Každý držiteľ karty môže mať pridelených až 5 kariet. Maximálny počet osôb (držiteľov kariet) v systéme je 10.000. Každej osobe môže byť priradená fotografia. V rámci nastavení je možnosť automatického zálohovanie. Systém podporuje 8 formátov kariet, čo umožňuje použiť kompatibilné karty od rôznych dodávateľov.

Ak máte špecifické požiadavky na nastavenia prístupových úrovní tak TruPortal umožňuje až 64 úrovní. V rámci systému je možné využívať kalendár s možnosťou naprogramovania do 255 sviatkov a voľných dní. Kalendár sa využíva v aplikáciách kde je požiadavka na blokovanie dverí len vo vyhradených časoch inak sú voľne prechodné.

TruPortal umožňuje pripojiť aj prídavné dosky pre vstupy a výstupy. Celkovo je možné ovládať a monitorovať 64 výstupov a 128 vstupov. V závislosti od typu udalosti môžu byť aktivované vstupy alebo výstupy pripojených zariadení alebo systémov.

Pamäť udalostí má kapacitu 65.000.

V rámci systému je možné nastaviť emailovú notifikáciu s 10 distribučnými zoznamami.

Schéma riešenie TruPortal s prepojením na záznamníky videa TruVision

  Truportal schema.png

Ak v budúcnosti TruPortal nebude spĺňať požiadavky Vašej spoločnosti bude možný (od verzie 1.6) prechod na väčší bezpečnostný systém OnGuard (využívajú ho „high security aplikácie" či už v rámci bezpečnosti jednotlivých štátov napr. vojenské základne, letiská, ministerstvá ... alebo najväčšie svetové korporácie) bez nutnosti výmeny hardvéru.

Partneri

assa_abloy.png

axis.png

hid.png

securilas.png

         FBI_zeleny-p4.png