Nebaví Vás hľadať kto má kľúč, ktorý práve potrebujete?

    traka21.jpg

Ak sú systémy určené prioritne pre veľké organizácie pre Vás finančne náročné, tak traka21 vyrieši Váš problém - bol vyvinutý špeciálne pre malé a stredné firmy.

Autor: Štefan Lastovka
 

 Systém bol navrhnutý na zabezpečenie jednoduchej a cenovo atraktívnej správy kľúčov. pomocou systému traka21 je možné sledovať pohyb každého kľúča alebo zväzku kľúčov, ktoré je možné individuálne uzamknúť a zabezpečiť ich tak pred neoprávneným použitím.

Pozrime sa ako v súčasnosti fungujú malé a stredné organizácie

Hoci sa aj v malých organizáciách zvyšuje sofistikovanosť bezpečnostných riešení, správa kritických kľúčov naďalej ostáva slabým miestom. V najhoršom prípade kľúče visia na háčikoch a sú prístupné všetkým alebo sú pohodené niekde v zásuvke stola. V lepších prípadoch sú vydávané určenou osobou, aj v takýchto prípadoch sa nevedie evidencia komu a kedy bol kľúč vydaný. Neraz sa stane, že sa hľadá u koho sa nachádza, ktorý kľúč. Pri strate sa nevie zistiť zodpovedná osoba. ďalším podceňovaným aspektom je, že kľúče nie sú len od miestností ale aj od strojov a zariadení alebo špeciálnych mechanizmov. Kľúče od nich sa takto neraz dostávajú do rúk neoprávnených osôb, ktoré nemajú potrebné školenia alebo oprávnenia na ich používanie. Často si kolegovia zjednodušia prácu a umožnia jednoduchú činnosť kolegovi, ktorý na to nemá potrebnú odbornosť. Kto by sa trápil s možným poškodením zariadenia alebo úrazu, keď je malá pravdepodobnosť a bez evidencie o pohybe kľúčov sa na takéto porušenie interného predpisu nepríde. Začať sa zaoberať riešením až keď sa niečo stane je zväčša neskoro. Prevencia je v tomto prípade lacnejšia.

un-intelligent.png

traka21

Základným rozdielom po nasadení traka21 je, že kľúče sú vydávané oprávneným osobám automatickým systémom zo zabezpečeného boxu, ktorý monitoruje pohyb všetkých kľúčov a vykonáva záznamy, kto si vybral aký kľúč a kedy ho vrátil. Informáciu je možné získať okamžite na displeji zariadenia. Záznamy o použití kľúčov je možné exportovať na USB.

Tento sofistikovaný systém kombinuje RFID technológiu s pevnou ukladacou schránkou pre 21 kľúčov alebo zväzkov kľúčov v jednoduchom a kompaktnom prevedení. Autorizácia sa vykonáva pomocou PIN kódu, ktorý oprávňuje vybrať individuálne uzamknuté kľúče. Traka 21 nemá kontrolované len dvierka pomocou PIN kódu ale každá pozícia pre kľúče je individuálne uzamknutá.

Kľúčový depozit nemá požiadavky na pripojenie do IT infraštruktúry, pripája sa len napájanie do elektrickej siete, tak ako každý bezpečnostný systém je zálohovaný prídavným akumulátorom pre prípad výpadku elektriny.

traka 21 má atraktívny dizajn a malé rozmery

t21dimensions.png

Začiatok predaja je plánovaný na január 2015. Cenu pre slovenský trh zatiaľ nepoznáme.

Po uvedení na trh skúsime zaobstarať zariadenie na testovanie a prinesieme Vám bližšie informácie.Partneri

assa_abloy.png

axis.png

hid.png

securilas.png

         FBI_zeleny-p4.png