Mám doma poplach - je tam zlodej alebo nie? (pokračovanie)

verifikacia.jpg Aktuálne trendy na overovanie poplachov a ich notifikácia. Pri moderných systémoch neprepadnete panike máte doma zlodeja alebo nie.

Autor: Štefan Lastovka
 

 V predchádzajúcej časti som zhrnul možnosti tradičných notifikácií a možnosti overovania poplachov.

Poďme sa pozrieť na ďalšie menej známe metódy:

  • audio verifikácia
  • e-mail
  • video verifikácia - statický obraz
  • video verifikácia - živý obraz
  • využitie cloud-u

Audio verifikácia

Ďalšou doplnkovou možnosťou na overovanie poplachu je použitie špeciálnych modulov pre talkback_mod.jpg audio verifikáciu. Pri poplachu sa môže užívateľ alebo obsluha z Pultu Centrálnej Ochrany (PCO) pripojiť na systém a prostredníctvom audio monitorovania v objekte analyzovať či sa tam nachádza neoprávnená osoba alebo nie. Tento druh overovania nie je v našom regióne rozšírený. V niektorých krajinách ako napr. Francúzsko je pripojenie na PCO bez audio verifikácie veľmi obtiažne. Na základe audio monitoringu je možné vyhodnotiť či je v objekte viacero osôb a na základe toho vyslať adekvátne silnú zásahovú jednotku. Pri pripojení na PCO je možný audio monitoring  len pri poplachu a len na prednastavený časový interval, takže sa užívateľ nemusí obávať narušenia súkromia.

Niektoré moderné systémy pre rezidenčné objekty posunuli audio verifikáciu do ďalšej dimenzie a zabudované audio moduly dokážu použiť aj na komunikáciu s technickou podporou. Komando - riešenie pre rezidenčné objekty od SecuriLas poskytuje užívateľovi možnosť aktivovať obojsmernú audio komunikáciu priamo s technickou podporou najjednoduchším spôsobom. Užívateľ v prípade problému zatlačí na klávesnice ústredne tlačidlo s piktogramom telefónu a systém automaticky zavolá na hot-line, užívateľ tak v prípade potreby nemusí hľadať kontakt na technickú podporu a môže okamžite začať riešiť svoj problém.

E-mail

Moderné systémy, ktoré prichádzajú na trh v poslednom čase umožňujú dodatočnú notifikáciu prostredníctvom e-mailu. Väčšina domácností má pripojenie na internet a pri vhodnej konfigurácii je tak možné nastavenie e-mailovej notifikácii o udalostiach, ktoré sú pre Vás zaujímavé ale nemajú takú prioritu aby rušili Váš zabehnutý režim. Niektoré systému umožňujú veľmi jednoduchým spôsobom prostredníctvom jednoduchej aplikácie nastaviť a meniť e-mailové notifikácie priamo oprávnenou osobou od užívateľa. Ak Váš systém umožňuje používať monitorované kódy tak môžte dostať informáciu o tom, že systém bol odkódovaný alebo zakódovaný Vašim dieťaťom, upratovačkou, susedom alebo inou osobou, ktorej ste dali oprávnenie ale chcete byť informovaný o tom, že vstúpil do Vášho objektu. Vzhľadom na to, že je to Vami preverená osoba nemusíte mať takúto informáciu okamžite. Ďalším dobrým príkladom je výpadok elektriny a jeho obnova. nemusíte prepadať panike pri každom výpadku elektrickej siete, ak príde v krátkom čase k jeho obnove tak je to v našich končinách úplne normálny stav. V niektorých regiónoch sú krátkodobé výpadky úplne normálne. Máme inštaláciu, kde je v priebehu roku cca 100 výpadkov, zväčša sú krátkodobého charakteru. Pri bezdrôtovom systéme patrí medzi neprioritné informácie aj správa o slabom akumulátore, takáto informácia je odosielaná systémom v predstihu aby bol dostatok času na jeho výmenu.

Video verifikácia - statický obraz

Video verifikácia patrí medzi najlepšie formy na overenie falošného poplachu. V starších systémoch je po obdržaní poplachovej informácie možné overiť aktuálny stav na objekte cez nezávislý kamerový systém. V novších sofistikovanejších systémoch sa používajú detektory sa zabudovanou kamerou, ktorá pri poplachu odošle jeden alebo sériu snímkov. Kamera v tomto prípade slúži len ako fotoaparát, IR prisvetlenie alebo viditeľným bielym svetlom (v závislosti na filozofii výrobcu) je samozrejmosťou. Takýto systém s inteligentnými detektormi s kamerou umožňuje okamžité overenie toho čo sa na objekte naozaj udialo pri poplachu. Pri nezávislom systéme prichádza k oneskoreniu pokiaľ sa užívateľ pripojí ku kamerovému systému inštalovanému j jeho objekte, zväčša je už narušiteľ na inom mieste a tak je nutné prezerať  záznam alebo obrazy z kamier v ďalších priestoroch. Takýto postup je zdĺhavý a predlžuje čas na správne vyhodnotenie situácie a organizovanie adekvátneho zásahu.

Pir Camera - 540X510.jpg Ak máte moderný systém s integrovanou video verifikáciou, ktorá je dnes finančne prijateľná aj pre rezidenčné systémy, tak je overenie poplachu hračkou. Niektoré systémy umožňujú aj softvérové prelinkovanie zabudovanej kamery v detektore s ďalšími detektormi. Takéto prelinkovanie je vhodné vytvoriť v kombinácii s magnetickým kontaktom monitorujúcim otvorenie okna alebo dverí, požiarnym detektorom alebo iným pohybovým detektorom (pri väčších priestoroch). Detektory s video verifikáciou existujú v káblovom ako aj bezdrôtovom prevedení  v závislosti od systému. Ak má bezpečnostný systém IP alebo GPRS komunikátor tak môže dokázať poslať obrázok z poplachu aj na predprogramované e-mailové adresy alebo na PCO.

Video verifikácia - živý obraz Insight_IP_Indoor_photo[1].jpg

Najnovšie systémy, ktoré boli uvedené na trh koncom minulého roku ponúkajú integráciu  IP kamier s bezpečnostným systémom pre rezidenčné aplikácie. IP kamery sú virtuálne prepojené s bezpečnostným systémom prostredníctvom nadstavbovej aplikácie, kde sa dajú nastaviť pri akých udalostiach sa vytvorí priame prepojenie s danou kamerou. V takom prípade kamera urobí v prednastavenom čase prednastavený počet snímkov priamo pri výskyte udalosti. Cez aplikáciu v chytrom telefóne si môžete priamo kliknúť na kameru a pozrieť si živý obraz. Ak vidíte páchateľa, môžte si na telefón nahrať klip. V prípade poplachu je možné z aplikácie priamo volať na prednastavené číslo či už na štátnu alebo mestskú políciu alebo na strážnu službu, podľa toho čo je pre objekt vhodnejšie aby bol zásah vykonaný čo v najkratšom čase. Obrazový záznam z kamier je možné na FTP server, NVR (videorekordér pre IP kamery) alebo na SD kartu v závislosti od typu kamery a požiadaviek aplikácie. najnovšie riešenia umožňujú použitie interných wi-fi IP kamier so zabudovaným audio a IR prisvetlením. Tým pádom je k dispozícii na overenie okrem živého obrazu aj audio aj obojsmerné. Ak máte inštalované externé detektory tak ich môžete prepojiť s externými kamerami a informáciu o možnom narušiteľovi máte už pri jeho vstupe na pozemok. Treba si uvedomiť, že v takomto prípade sa budú vyskytovať aj falošné poplachy, čo nie je pri detekcii v exteriéroch nič nezvyčajné. Z tohto dôvodu pri výbere prvkom na vonkajšiu detekciu by cena nemala byť prioritou. Pri rezidenčných inštaláciách to môže byť cenový rozdiel medzi najlacnejším a vhodným vonkajším detektorom cca 100 EUR. Takýto cenový rozdiel pre systém, kde užívateľ požaduje aj vonkajšiu detekciu nie je až tak veľa. Cena jednoduchej kamery či už interná wi-fi s obojsmerným audio alebo externá s IR s dosahom cca 15m je okolo 180 EUR bez DPH.

Cloud

Ak máte systém pripojený na cloud, tak sú niektoré informácie zasielané priamo zo servera. Niektoré aplikácie umožňujú aj monitorovanie pripojenia. Moderný bezpečnostný systém má v dnešnej dobe možnosť dvoch nezávislých komunikačných trás. V prípade pripojenia na cloud server odporúčame IP pripojenie ako primárne (ak máte neobmedzený internetový balík tak za komunikáciu nemáte ďalšie náklady), pre prípad výpadku IP pripojenia slúži GSM/GPRS komunikátor ako záloha, ktorá sa automaticky prepne na komunikáciu so serverom. Ak na objekte nemáte internet tak je možné využiť len jeden komunikačný kanál s využitím GSM/GPRS pripojenia. Nemusíte sa obávať nejakých veľkých nákladov, v prípade bežného objektu a vhodne zvoleného programu u operátora je mesačný prevádzkový náklad cca 5-7 EUR (z reálnych nákladov systému KOMANDO PRO aj s pripojením detektora s kamerou pre video verifikáciu). Výpadok oboch pripojení: káblového internetu ako aj mobilného operátora je veľmi neštandardný stav a súčasný výpadok oboch je skôr teoretický v normálnej prevádzke. Cloud server môže odoslať informáciu o výpadku pripojenia na, ktoré by mal užívateľ reagovať ako na sabotáž jeho systému.

Partneri

assa_abloy.png

axis.png

hid.png

securilas.png

         FBI_zeleny-p4.png