Tailgating - zabijak systému kontroly vstupov

TG T.png

Napriek tomu, že bezpečnostné dvere stoja tisíce EUR, systémy kontroly prístupu sú prekonateľné jednoduchým úskokom nazývaným "tailgating".

Autor: Štefan Lastovka
 

Toto riziko je zväčša podceňované a opomínané. Netreba zabúdať, že, aj priateľská pomocná ruka dokáže eliminovať investíciu do bezpečnosti. V tomto článku sa venujeme "tailgatingu" a obvyklým krokom na riešenie rizika, ktoré predstavuje. K článku ma inšpiroval popis problému od Briana Rhodes-a, ktorý som jemne upravil na naše prostredie ako aj doplnil o niektoré riešenia.

Problém

'Tailgating' (nedodržanie bezpečnej vzdialenosti), tiež niektorými nazývané 'piggybacking' (nosenie na chrbte), je situácia kedy oprávnená osoba otvorí bezpečnostné dvere a dovolí jednej alebo viacerým osobám prejsť kým sú dvere otvorené. Následok tohto jednoduchého činu môže narušiť bezpečnosť celého objektu.

Situácia môže nastať neúmyselne (keď sa osoba ponáhľa a rýchlo prechádza cez otvorené dvere) alebo ako následok neúmyselného zdvorilého konania keď osoba podrží otvorené dvere inej osobe alebo keď sa osoba úmyselne pokúša oklamať bezpečnostný systém.
Tailgating.jpg

Nepriateľ

Tailgating má viacero hlavných príčin. Pochopenie príčin tailgating-u pri každých dverách pomôže určiť najlepšie opatrenia na obranu. Vstup so zlým úmyslom je určite podstatné riziko, ale tailgating hlavne vzniká z množstva iných, menej podlých dôvodov:

  • Slušnosť: V monhých kultúrach je podržanie otvorených dverí vrelým, ohľaduplným gestom. Taktiež výslovné odopretie vstupu môže spôsobiť odcudzenie susedov alebo kolegov. Keďže veľa ľudí si ani neuvedomí, že svojou slušnosťou podrývajú účinnosť systému kontroly vstupov, preto je potrebné pravidelné preškoľovanie užívateľov a v niektorých prípadoch aj výstražné tabule aby sa ľudia naučili systém správne používať.
  • Zlé počasie: Najmä v daždivom a chladnom podnebí umožňuje pridržanie dverí rýchly prístup ku teplému a suchému prostrediu objektu. V týchto prípadoch pomáhajú kryté vchody, vetrolamy a markízy znížiť sklon ku pridržiavaniu dverí kvôli nepriaznivému prostrediu.
  • Nevyrovnané/Opotrebované Dvere: Po tisícich cykloch otvorenia a zatvorenia dverí sa aj dvere, pánty, rámy a zatvárače komerčnej akosti opotrebujú. Ak nie sú dvere pravidelne servisované, tak sa nemusia po otvorení úplne zatvoriť, alebo sa zatvárajú príliš pomaly a umožňujú vstup viacerým ľuďom na základe jedinej prečítanej karty. Aby sa tejto situácii predišlo je dôležité mať plán pravidelnej a poriadnej (najnižšia cena zvyčajne odráža kvalitu práce a preto býva v konečnom dôsledku zväčša najdrahšia) údržby vchodov s kontrolovaným vstupom.
  • Ťažkosť/Lenivosť: Je veľa spôsobov ako dvere zachytiť aby sa nezatvárali po tom čo boli otvorené. Dverné zarážky, kamene, zviazané handry a manipulácia s dverným hardvérom sa bežne používa na to, aby sa pri vstupe nemusela snímať karta, lebo sa to zamestnancom často zdá obťažujúce. Z tohto dôvodu zvážte inštaláciu kamerového alebo interkom systému k frekventovaným vstupom nezabudnite ani na zvyčajne opomínané vstupy do objektu ako je vchod pre doručovanie zásielok alebo ku dverám do fajčiarskych priestorov.

Riešenie

Riziko tailgating-u je veľmi rozšírené a skoro každý objekt s kontrolovaným vstupom je v ohrození. Našťastie je dostupné množstvo technických zabezpečení proti tomuto problému. V nasledujúcej sekcii sa pozrieme na hlavné typy:

  • Poplachy 'Hold Open'
  • Turnikety/Otočné dvere
  • Mantraps/Airlocks
  • Detektory piggybacking/Analytika

Poplachy 'Hold Open': Veľa systémov kontroly prístupu je schopných monitorovať dverové kontakty, ktoré kontrolujú či sú dvere zavreté alebo nie a môžu byť nastavené aby spustili poplach ak sú dvere otvorené príliš dlho. Poplach je spustený dverami otvorenými viac ako niekoľko sekúnd (individuálne nastavenie) upozorňujúc, že viacerí ľudia prechádzajú dverami, ktoré sú držané otvorené alebo mechanicky zablokované proti zatvoreniu. Avšak síce je to najmenej nákladná investícia riešenie proti tailgating-u, môže spôsobiť po zavedení najviac nepríjemností z dôvodu nutnosti komunikácie incidentov s jednotlivými pracovníkmi porušujúcimi bezpečnostné predpisy. V konečnom dôsledku to nemusí byť najlacnejšie ak započítame čas strávený pohovormi s pracovníkmi, ktorí nedodržujú predpísané postupy.

Ak nie je systém kontroly prístupu v objekte aktívne monitorovaný, toto riešenie bude pravdepodobne (rýchlo) zamietnuté, kvôli tomu, že je neefektívne. Aktívny monitoring: Tieto udalosti sa u väčšiny systémov zapisujú do denníka ako incidenty, treba ich len pravidelne vyhodnocovať a následne riešiť incidenty s osobami, ktoré nedodržujú bezpečnostný štandard. Sofistikovanejšie systémy umožňujú nastaviť automatické zasielanie reportov zodpovednej osobe emailom, takýto spôsobom nie je aktívne monitorovanie vôbec obtiažne. Z tohto dôvodu sa pri návrhu a odsúhlasovaní systému kontroly vstupov zamerajte a na možné problémy pri prevádzkovaní a ich riešenia. V dnešnej dobe by prepojenie systému kontroly vstupov s kamerovým systémom malo byť štandardom.

Niektoré spoločnosti majú v bezpečnostných štandardoch inštaláciu interných sirén v blízkosti dverí, ktoré sa automaticky aktivujú po prekročení prednastaveného povoleného časového intervalu pre dané dvere. Zamestnanci, ktorí majú kancelárie v blízkosti dverí sú takýmto nedodržiavaním bezpečnostných predpisov rušení akustickou signalizáciou. Ak ste schopní odolať tlaku zamestnancov na vypnutie poplachov tak si s nespratníkmi urobia poriadok sami. Vysledujú osoby, ktoré spôsobujú spúšťanie sirén v ich blízkosti a vybavia si to s nimi.

Turnikety/Otočné dvere: Za posledné roky sa turnikety zdokonalili z masívnych a hlučných mechanických zariadení na elegantné, tiché, architektonicky štylizované kontrolné body. Tento typ vybavenia obmedzuje prítup na jednu osobu naraz, a eliminuje možnosť otvárania dverí za účelom nepovoleného prístupu. Takéto riešenie sa javí ako finančne náročné ale odpadá tu nutnosť sledovania incidentov spôsobených tailgating-om ako aj pohovory s pracovníkmi, ktorí nedodržiavajú predpísané bezpečnostné postupy.

Mantraps/Airlocks: Príslušenstvá „mantraps" (lapače), tiež nazývané „airlocks" (vzduchové uzávery), sú záchytné vestibuly s dvoma kontrolovanými dverami. Väčšinou majú veľkosť dostatočnú iba pre jednu osobu, a je možné otvoriť naraz iba jedny dvere. Takže vnútorné dvere nie je možné otvoriť pokým neboli vonkajšie dvere zavreté a zamknuté. Keďže fyzický priestor vo vestibule je úzky, cez dvere sa na jedno načítanie karty dostane iba jedna osoba. Mantraps je možné nastaviť aby boli prístupné pre vozíčkarov, ako je vidno z obrázku, kde sa odomkne ďalšia miestnosť iba keď používateľ načíta svoju kartu, nastavenú aby preukazovala, že je na vozíku.
airlock.jpg

Tieto zariadenia majú viacero využití okrem bezpečnosti; v niektorých prípadoch naozaj fungujú ako vzduchové uzávery keď oddeľujú čisté priestory od vonkajšej kontaminácie, alebo ako kontrolné body inšpekcie kvôli pašovanému tovaru. Mantraps sú masívne, a pretože používajú viacero dverí a majú veľké fyzické stopy, sú jedny z najdrahších opatrení proti tailgating-u. Využívajú sa v prostrediach s najvyššími požiadavkami na bezpečnosť.

Detektory piggybacking/Analytika: Tieto systémy, zvyčajne založené na snímačoch zavesených na dverných rámoch alebo monitorovacích kamerách nablízku s aktivovanou analytikou, sú nastavené na detekciu pohybu jednotlivcov cez priechod. Profil pohybu jednotlivca je porovnaný s jeho skutočným pozorovaným pohybom cez priechod po načítaní karty. Zariadenie alebo kamera spustí poplach na základe anomálií v pohybe (t.j. vzor, ktorý je atypický pre normálny pohyb). Tento typ detektorov je v našom regióne málo používaný aj keď má svoje výhody. Nie vždy sa dá použiť mechanická zábrana, sú priestory kde je v rámci bezpečnostného štandardu nutné monitorovať či cez vstup prechádzajú len osoby, ktoré sa prezentovali na čítačke pre dané dvere, v takom prípade sú takéto zariadenia jediným riešením. Typickým príkladom sú napríklad vstupy z úzkych chodieb do špeciálnych miestností, výťahy prepravujúce osoby alebo materiál do špecializovaných priestorov. V takýto prípadoch sa systémy inštalujú aj na monitorovanie vstupov do priestorov kde môže prísť k ohrozeniu života alebo zdravia nepovolaných osôb. Existuje viacero produktov pre takéto aplikácie. Skúsim sa neskôr bližšie venovať takýmto špecializovaným produktom, ak potrebuje riešiť takúto situáciu kontaktujte ma (strefan.lastovka@securilas.com) a nájdeme riešenie vhodné pre Vašu aplikáciu.

Záver

Zatiaľ čo rôznych riešení je veľa, univerzálne neexistuje. Veľké množstvo bezpečnostných správcov čeliacich tailgating-u sa jednoducho spolieha na opakovanie inštrukcií a výstražné tabule (používané hlavne v severnej Amerike) aby poverené osoby upozornili. Ak chcete mať naozaj bezpečnostný systém tak sa riešeniu eliminácie alebo úplnému zamedzenie tailgatingu-u nemôžete vyhýbať.

tailgating upozornenie.jpg
Tailgating zakázaný. Každá oprávnená osoba musí pred vstupom skenovať svoju identifikačnú kartu.

V prípadoch keď je nutné tailgating-u zabrániť sú zvyčajne používané turnikety a úzke priechody. Avšak kvôli vysokým nákladom týchto riešení ich užívatelia považujú za pridrahé a zvolia si menej nákladné (a menej efektívne) možnosti ako sú detekcia piggybacking-u alebo video analytika.


Partneri

assa_abloy.png

axis.png

hid.png

securilas.png

         FBI_zeleny-p4.png