Editorial

SecNews.jpg

Dlho som sa zaoberal myšlienkou ako pomôcť zákazníkovi aby si mohol správne vybrať aplikáciu, ktorá by spĺňala jeho požiadavky na zabezpečenie primeraného bezpečnostného riešenia.

Vo veľa prípadoch sa stretávame s tým, že zákazník ani nemá predstavu o možnostiach technológií na trhu, cenách, požiadavkách prevádzkovateľov PCO, poisťovní a pod. Je to hlavne z nasledovných dôvodov: zadá obstarávanie tretej strane, napr. stavebnej firme, nemá dostatok času, nemá potrebné odborné vedomosti, požaduje najnižšiu cenu, a pod..

Zákazníci zo sféry fyzickej a objektovej bezpečnosti sa zväčša spoliehajú na profesionalitu dodávateľa, ktorá pri požiadavke nízkej ceny tomu aj zväčša zodpovedá. V takomto prípade sa nedá korektne súťažiť, keď sa porovnáva len cena lebo sa porovnávajú neporovnateľné ponuky. Pri snahe vysvetliť, že riešenie by malo mať určité vlastnosti a zabezpečenú podporu sme často dostali odpoveď, že druhá strana tvrdí niečo iné a sú to tiež odborníci lebo túto činnosť vykonávajú niekoľko rokov, takže tomu rozumejú. Z takejto slepej uličky nie je východisko. Na to čo si zákazník skutočne objednal príde zväčša až keď vzniknú problémy, počnúc nedostupným servisom a končiac problémami pri napadnutí objektu.

Z týchto dôvodov som sa začal zamýšľať nad tým ako zákazníkom a užívateľom priblížiť túto problematiku. Pri stretnutiach s priateľmi z iných firiem pôsobiacich v oblasti bezpečnosti som zistil, že tieto problémy majú aj oni, lebo konkurovať riešeniam s najnižšou cenou je s ponukou, ktorá poskytuje riešenie vypracované na základe dlhoročných skúsenosti s použitím kvalitných technológií a navrhovaných podľa príslušných noriem veľmi ťažké a pri neochote počúvať argumenty aj takmer nemožné.

Pretože pôsobím v oblasti bezpečnosti viac ako 20 rokov začal som oslovovať známych, či sa nechcú zapojiť do tohto projektu. Cieľom nie je preferovať žiadnu značku ani spoločnosť ale prezentovať zaujímavé riešenia, približovať výhody určitých riešení a vysvetľovať prečo je výhodné použiť práve takéto riešenie, snažiť sa vysvetliť bezpečnostné riziká pri výbere určitých riešení atď.

Myšlienka zaujala skoro všetkých oslovených preto som začal pracovať na príprave security news aby sme priblížili túto problematiku verejnosti. Vzhľadom na to, že v našom regioné neexistuje stránka zaoberajúca sa bezpečnosťou ako celkom, chceli by sme v budúcnosti pokryť čo najširšiu oblasť od mechanického zabezpečenia cez elektronické bezpečnostné systémy až po IT bezpečnosť. Riešiť bezpečnosť prepojením všetkých relevantných oblastí prináša nižšie bezpečnostné riziko a zhodnocuje celú investíciu.

Vzhľadom na to, že nie všetci, ktorých som v prvotnej fáze oslovil majú kapacity prispievať na túto stránku, by som sa chcel všetkým spoločnostiam, ktoré nám pomáhajú naštartovať tento projekt poďakovať a dúfam, že vo svojej aktivite vydržia a budú prinášať zaujímavé informácie pre návštevníkov security news.

Do prvotnej fázy sa zapojili nasledovné spoločnosti: SecuriLas, Cisco, Axis, Assa Abloy, HID, Wertheim.

Do budúcnosti budem rád, keď prispievateľov bude čo najviac, jednak z radov profesionálnych firiem, ale aj užívateľov tak, aby sa Security News stali otvorené názorom všetkých. Je tu daná možnosť poskytnutia priestoru na rôzne pohľady rôznych subjektov na ten istý problém.

Texty prispievateľov chceme uverejňovať v originálnom, neupravovanom znení.

Všetky dobré nápady na vylepšenie sú vítané.

Dúfam, že Vám naše informácie pomôžu vyhnúť sa stresom, zlepšiť Vašu bezpečnosť alebo len prinesú zaujímavé informácie.


Štefan LastovkaPartneri

assa_abloy.png

axis.png

hid.png

securilas.png

         FBI_zeleny-p4.png