Požiarna bezpečnosť

SpiderNet najbezpečnejšia kabeláž pre systém EPS

Už samotná EN 54 určuje prísne predpisy pre odolnosť kabeláže proti poruchám, ak potrebujete chrániť svoj objekt s v oveľa vyššom štandarde ako predpisuje norma, odpoveďou môže byť systém využívajúci technológiu SpiderNet.

Hlasová signalizácia požiaru - usmernenie od HaZZ

Na tému ako správne prevádzkovať a testovať systémy na hlasovú signalizáciu požiaru existuje veľa názorov. V článku je usmernenie vydané HaZZ, ktoré prináša do tejto problematiky viac svetla.

Trojitý senzor pre systémy detekcie požiaru

  Konvenčné kombinované detektory kombinujú detekciu dymu a teploty. Securiton sa posúva o krok ďalej, prináša na trh prvý kombinovaný CO detektor testovaný a certifikovaný podľa aktuálnych noriem - CCD 573X.

 

Revolučný prídržný magnet pre požiarne dvere BX-MDH

Prídržné magnety sú používané na ovládanie požiarnych dverí. Počas normálnej prevádzky sú dvere otvorené, v prípade požiaru sa dvere zatvoria a bránia šíreniu požiaru.

Systém ASD - úvod do problematiky

ASD (Aspiration smoke detection) je systém aktívnej detekcie požiaru pre efektívnu prevenciu pred vznikom požiaru. Pozostáva z jednej alebo viacerých nezávislých vzorkovacích potrubných vetiev.

Systém EPS – úvod do problematiky

Úlohou tohto príspevku je v skratke objasniť pre laikov čo je systém EPS. V ďalších príspevkoch sa budem venovať zaujímavým produktom z kategórie EPS s poukázaním na výhody ich použitia.

   
 

Partneri

assa_abloy.png

axis.png

hid.png

securilas.png

         FBI_zeleny-p4.png